Historický kalendár – 17. týždeň

» 26. apríla zomrel poľný maršál Jozef Bencúr (7. 5. 1759 Kežmarok – 26. 4. 1846 Viedeň). Syn rektora sa zapísal do 1. ročníka kežmarskej školy roku 1775 ako šestnásťročný. Rodina sa však už o rok presťahovala do Prešporku. V roku 1779 vstúpil do cisárskej armády, kde rýchlo postupoval od podporučíka (1780) až sa napokon stal poľným maršálom (1820). Bojoval predovšetkým v napoleonských vojnách – vyznamenal sa v tzv. Bitke národov v roku 1813 pri Lipsku, ktorá sa považuje za najväčšiu bitku v dejinách až do obdobia 1. svetovej vojny. V Bitke národov spojené armády Ruska, Pruska, Rakúska a Švédska porazili Napoleonovu francúzsku armádu. Bencúr nebol len vojenským veliteľom, ale navrhoval aj zdokonalenie výzbroje a venoval sa vojenskej histórii. Bol nositeľom najvyššieho vyznamenania Rytierskeho kríža Radu Márie Terézie.

» 26. apríla zomrel pedagóg Oskar Marczy (6. 3. 1924 Stráne pod Tatrami – 26. 4. 2006 Stuttgart, Nemecko). Navštevoval Nemecké evanjelické gymnázium v Kežmarku. Od roku 1946 pokračoval v štúdiách na Pedagogickej vysokej škole v Mníchove a v roku 1950 sa stal riaditeľom dvojtriednej školy vo Vestenbergu pri Ansbachu neďaleko Norimbergu. V roku 1968 ho zvolili do krajinského parlamentu Bádensko-Würtemberska, kde v Stuttgarte skoro až do svojej smrti pôsobil ako poradca pre oblasť športu a školstva. Pre mesto Kežmarok zo svojich vlastných prostriedkov zabezpečil zlepšenie informovanosti aj pre zahraničných turistov cez niekoľko veľkých informačných tabúľ s plánom mesta a viacjazyčnými tabuľami na jednotlivých pamiatkach. Pre záchranu a reštaurovanie evanjelického dreveného kostola v Kežmarku sprostredkoval finančné príspevky vlády Nemecka a svojich krajanov po celom svete. Za zásluhy mu mesto Kežmarok 28. júna 1997 udelilo titul čestného občana. Je držiteľom Čestnej medaily krajiny Báden-Würtenberg aj Nemeckého spolkového kríža za zásluhy 1. triedy a Čestného kríža prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.