Historický kalendár – 21. týždeň

» 28. mája zomrela chatárka, knihovníčka a výskumná pracovníčka Eva Kasická (27. 12. 1921 Praha – 28. 5. 2006 Poprad). Pražanka Eva Kasická, vtedy ešte Ružičková, vyrastala v kníhkupeckej rodine. V roku 1953 si našla prácu kuchárky na chate Plesnivec v Doline siedmich prameňov. Na Plesnivci neskôr chatárčila 25 rokov. Ako dôchodkyňa žila „dole“ v Poprade-Matejovciach.

» 770. výročie (1246) prvej písomnej zmienky si pripomína obec Spišský Štiavnik. Prvá zmienka hovorí o Sp. Štiavniku ako o opátstve rehole cisterciánov. Terajšia obec Spišský Štiavnik sa v starších písomných prameňoch uvádza aj ako „vila Sceunk“, neskôr ako „Schavnik“ (nemecky) a „Savnik“ (maďarsky). V tomto prípade je jasný slovanský prvotvar pomenovania obce – aj potoka tečúceho „Medzi horami“ – Štiavnik. V Štiavniku od počiatku osídlenia a prakticky po celý stredovek prevládalo slovanské obyvateľstvo. Pôvodná obec vznikla v lokalite Sedliska. V čase požiaru roku 1906 už ľudia bývali v mieste terajších bydlísk, avšak takmer výlučne v dreveniciach. Až po veľkom požiari sa začalo s výstavbou murovaných domov.

» 31. mája pred 85 rokmi (1931) otvorili vo vstupnej veži Kežmarského hradu múzeum, v ktorom prevažovali zbierky spoločenskovedného charakteru, dokumentujúce život mesta a blízkeho okolia. Snahy o založenie múzea v Kežmarku siahajú do druhej polovice 19. storočia. Vtedy v roku 1873 vznikol z iniciatívy kežmarských mešťanov a milovníkov prírody Uhorský karpatský spolok – jedným z jeho cieľov bolo vybudovať vlastné múzeum. V roku 1926 sa v kežmarskom týždenníku Karpathen-Post objavila ďalšia výzva na založenie múzea a tentoraz našla veľkú odozvu aj vo vrchnosti mesta. Mestské zastupiteľstvo 28. decembra 1926 schválilo založenie mestského múzea, trvalo ďalších päť rokov kým sa otvorila prvá expozícia. Úspešný rozvoj múzea zabrzdilo obdobie II. svetovej vojny. V roku 1943 sa expozície uzavreli. Až 3. augusta 1947 múzeum opäť otvorili pre verejnosť. V rokoch 1962 až 1985 prešiel hrad rozsiahlou rekonštrukciou za vyše 22 miliónov korún. V súčasnosti má Múzeum v Kežmarku v správe okrem hradu aj dva meštianske domy.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.