Na slovíčko so starostom

V obci Hranovnica sa počas zimnej sezóny podarilo spojazdniť obecný traktor, ktorý stál od roku 2006 v garáži. Podarilo sa nám tiež zrekonštruovať zdravotné stredisko, hodnotenie lekárov a zdravotných sestier zo strediska bolo veľmi dobré. Realizovali sme opravy v priestoroch dobrovoľného hasičského zboru a v januári sme začali rekonštrukciu budovy obecného úradu, na ktorej sa stále pracuje. Ide o rekonštrukciu skladov a vestibulu obecného úradu. Spracovaná bola projektová dokumentácia čistiarne odpadových vôd, ktorá prešla poslednou fázou rozhodovania. Reagovali sme na výzvy na predkladanie žiadosti z fondov Európskej únie, pripravili sme projektovú dokumentáciu k výstavbe materskej škôlky, telocvične pri základnej škole a k rekonštrukcii budovy obecného úradu, na čom sa už pracuje. Uvažujeme aj nad zriadením rómskych občianskych hliadok v obci s využitím prostriedkov cez splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V priebehu tohto roka plánujeme aj realizáciu chodníkov okolo hlavnej cesty – Ulice SNP.

Vladimír Horváth,
starosta obce Hranovnica