V Liptovskej Tepličke plánujú veľké investície

Obec získala dva významné granty. Vďaka nim dobuduje kanalizáciu, čističku odpadových vôd a opraví Spoločenský dom.

liptovksa-teplicka-polia

Takmer dva a pol milióna eur získala obec Liptovská Teplička z ministerstva životného prostredia v rámci nenávratného finančného príspevku. Jeho účelom je dobudovanie čističky odpadových vôd a splaškovej kanalizácie v obci. „Vďaka tomuto dobudovaniu bude kanalizáciou pokrytých 95 percent obce. Dôjde k rekonštrukcii strechy, kde je poškodený krov vlhkosťou, poškodená tepelná izolácia, ktorá bola nainštalovaná bez potrebných parozábran. Zároveň bude vybudované vetranie a dobudovanie technológie, ktorá bude spĺňať dnešné prísne normy,“ povedal pre Podtatranské noviny starosta Liptovskej Tepličky Slavomír Kopáč.

Spoluúčasť obce na celom projekte predstavuje päť percent z celkovej sumy, z obecnej kasy teda investujú približne 126-tisíc eur. „Po kontrole verejného obstarávania na ministerstve životného prostredia začneme so samotnou realizáciou prác v júni. Doba realizácie je osemnásť mesiacov,“ pokračuje Kopáč. „V rámci kanalizácie budeme riešiť aj vodovodnú prípojku v lokalite Bory. Taktiež prepojenie ulíc ulicou Štefana Náhalku, tým začne príprava na individuálnu bytovú výstavbu,“ potvrdil starosta.

Starosta zároveň upozorňuje na ďalší dôležitý aspekt, ktorý so sebou prinesie dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd. „Po tridsiatich rokoch bude možné rekonštruovať miestne komunikácie, čím sa zlepší kvalita života občanov. Rovnako môžeme skrášľovať verejné priestory výsadbou stromčekov či iných okrasných drevín,“ uviedol Kopáč.

Okrem dobudovania kanalizácie a čističky odpadových vôd sa obec chystá aj na zateplenie Spoločenského domu. Na tento účel Liptovská Teplička získala dotáciu 105-tisíc eur so spoluúčasťou obce vo výške päť percent. Zateplenie Spoločenského domu má byť hotové do konca augusta.