Veľká zmena v Tatrách: mesto opúšťa svojich partnerov v cestovnom ruchu

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sa udialo veľké prekvapenie. Poslanci schválili vystúpenie mesta Vysoké Tatry z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.

OOCR Vysoke Tatry

Medzi poslancami mesta a Regiónom Vysoké Tatry to iskrí. Snímka: PN

V našom regióne pôsobí niekoľko oblastných organizácií cestovného ruchu. V nich sú združené samosprávy, teda obce a mestá, s podnikateľskými subjektami. Cieľom takýchto organizácií je vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na svojom území. K najznámejším patrí OOCR Región Vysoké Tatry. Túto organizáciu založilo mesto Poprad, obec Štrba, mesto Vysoké Tatry a spoločnosti TMR, Aquapark Poprad a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry v závere roku 2011. Po mestskom zastupiteľstve minulý štvrtok sa však zdá, že toto spojenie už ďalej nebude pokračovať v rovnakom zložení. Poslanci mesta Vysoké Tatry totiž schválili vystúpenie mesta z OOCR Re­gión Vysoké Tatry k 30. septembru tohto roku.

Problémom bola aj cestovka
Išlo o prekvapivé rozhodnutie, keďže tento bod bol do programu zaradený až priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Poslanec Alexander Gálfy pre Podtatranské noviny uviedol, že dôvodov na podanie návrhu bolo niekoľko. „Za najdôležitejší však považujem skutočnosť, že stanovy tejto organizácie, rovnako ako aj kľúč k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov či k spôsobu hlasovania, sú pre mesto Vysoké Tatry dlhodobo nevýhodné.
Mesto Vysoké Tatry je najväčším prispievateľom do OOCR, čím zároveň zásadne ovplyvňuje výšku získaných dotácií, napriek tomu sa mu však nedostáva primeranej spätnej väzby a aj v zásadných otázkach môže byť kedykoľvek prehlasované slabšími členmi organizácie,“ potvrdil Gálfy. Ako príklad tiež uviedol založenie novej cestovnej kancelárie Region Tatry Travel pri OOCR s rozpočtom 160 000 eur na rok, ktoré bolo podľa Gálfyho schválené napriek nesúhlasu poslancov MZ Vysoké Tatry.
Návrh na vystúpenie mesta z OOCR bol napokon jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami mestského zastupiteľstva.

Vysoké Tatry. Snímka: rov

Vysoké Tatry sú obľúbenou destináciou domácich i zahraničných turistov. Snímka: rov

Čaká sa na rozhodnutie primátora
„Vystúpenie mesta ako centra cestovného ruchu z OOCR a založenie si vlastnej oblastnej organizácie je určitým krokom späť. Na druhej strane uznávam, že o niektorých veciach, hlavne pri hlasovaní a počte ľudí v jednotlivých orgánoch, sa môže diskutovať,“ povedal pre Podtatranské noviny primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Primátor mesta môže nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva, čím ho opäť vráti na prerokovanie poslancom. V tejto súvislosti nás preto zaujímalo, či Ján Mokoš uvažuje nad touto možnosťou. Podľa jeho slov je aj tento variant otvorený. Rozhodnutie poslancov o vystúpení z OOCR vníma primátor aj ako výzvu na otvorenie diskusie vo vnútri samotnej organizácie o jej ďalšom smerovaní a pôsobení, ale aj o prehodnotení potrieb mesta, často oprávnených, vo vnútri samotnej organizácie.
Po štvrtkových udalostiach sa tak automaticky natíska otázka, aký je ďalší plán mesta Vysoké Tatry? Bude zakladať mesto vlastnú OOCR alebo nebude v žiadnej z nich? „Vzhľadom k tomu, že uznesenie MZ sa stáva právoplatným až podpísaním primátorom mesta, či opätovným odhlasovaním zastupiteľstva, považujem informovanie o ďalšom postupe za predčasné. Pripravené máme viaceré varianty ďalších krokov, informovať o nich budeme však až po podpísaní uznesenia primátorom mesta, respektíve po prípadných jednaniach s OO CR Región Vysoké Tatry,“ uzavrel Gálfy. (jat, mam, rov)