Mesto našlo 60-tisíc na opravu školy

Základná škola Štefánikova v Spišskej Belej sa už v najbližších dňoch začne meniť.

Základná škola Štefánikova v Spišskej Belej. Snímka: www.zsstefbela.edupage.org

Základná škola Štefánikova v Spišskej Belej. Snímka: www.zsstefbela.edupage.org

Telocvičňu čaká prístavba, rovnako sa prístavby dočká aj samotná budova školy. V rámci nej bude zakrytý priestor, kde sa nachádza súčasné nevyhovujúce schodisko a postaví sa nové. Pribudnú tiež dva bezbariérové vstupy do dvoch budov škôl. Múr, ktorý teraz v jednej z budov slúži ako vonkajší, bol totiž pôvodne plánovaný  ako vnútorný a rátalo sa s dostavbou, ktorá sa však nikdy neuskutočnila. „Pri tejto budove sa teda roky zabúdalo na úniky tepla. Prvé, čo som minulý rok po nástupe do funkcie s pánom primátorom riešila, bolo ušetrenie energie. Mali sme najskôr nápad urobiť to ako zimnú záhradu. V tom istom čase sa nám však rozpadli schody a riešili sme kritický stav. Na tejto škole učím už tridsiaty šiesty rok a nikdy sme nemali zborovne ani špeciálne učebne, vždy len provizórne priestory. Pán primátor teda prišiel s návrhom, aby sme zakryli schodisko, urobili bezbariérový prístup a zároveň aj zborovňu,“ hovorí riaditeľka školy Elena Stachová.

Mesto však financovanie tejto rekonštrukcie nemalo naplánované v rozpočte, a tak v ňom muselo na tento účel nájsť približne 60-tisíc eur. Mestskí poslanci schválili poskytnutie tejto sumy na zasadnutí minulý štvrtok. „Hľadali sme komplexné riešenie, aby sme vrátili škole aj modernizačný dlh,“ uviedol primátor mesta Štefan Bieľak. Z rozpočtu napokon poslanci vypustili opravu chodníka na Družstevnej ulici či úpravu parku pri evanjelickom kostole a zvyšnú sumu podľa primátora pokryje predaj pozemkov.

Zmien sa dočká aj telocvičňa. Snímka: www.zsstefbela.edupage.org

Zmien sa dočká aj telocvičňa. Snímka: www.zsstefbela.edupage.org

„Začínala som v škole, ktorá bola naozaj stará, mali sme len kachľové pece, voda bola v lavóroch a postupne sa dobudovala táto nová časť. Plánovalo sa vtedy vybudovať átriovú školu, ale nedočkala som sa. Chceme, aby priestory boli pre deti atraktívne, pretože stále bojujeme s počtom žiakov do prvého ročníka,“ zdôvodnila nové plány riaditeľka školy.

Schodisko sa začne podľa nej búrať prvého júla. Podľa plánu by všetky práce mali byť hotové do konca prázdnin. Do nového školského roka tak škola vstúpi nielen s novým menom prepožičaným od Milana Rastislava Štefánika, ale aj s novou „tvárou“.