Stráže sa zmenia na mládežnícke futbalové centrum

Futbalový klub Poprad pripravuje rozsiahle investície vo futbalovom areáli v Poprade-Strážach.

futbal-ilustracna

Ilustračná fotografia. (Snímka: mik)

Po získaní licencie na zriadenie Útvaru talentovanej mládeže potrebuje klub splniť viacero podmienok. Jednou z podmienok je využívanie štyroch plnorozmerových ihrísk. Klub dnes využíva areál štadió­na v Poprade-Veľkej, kde je jedno futbalové ihrisko s prírodným a jedno s umelým povrchom. Ihrisko s umelým povrchom však nespĺňa rozmerové požiadavky. Pre plnohodnotnú športovú prípravu mládeže chýbajú klubu v zmysle požiadaviek dve ihriská. Z tohto dôvodu žiada FK Poprad o prenájom ihrísk na futbalovom štadióne v Poprade-Strážach pod Tatrami.

Pribudne umelý trávnik
Areál futbalového štadióna v Strážach v súčasnosti využíva Športový klub Zemedar Poprad-Stráže. Futbalový klub Poprad a Športový klub Zemedar uzatvorili Dohodu o spoločnom postupe, spolupráci a podmienkach užívania futbalového areálu v mestskej časti Stráže pod Tatrami. FK Poprad v dohode prisľúbil vyvinúť v nasledujúcich mesiacoch maximálne úsilie na dobudovanie areálu v spolupráci s mestom Poprad, Prešovským samosprávnym krajom, Slovenským futbalovým zväzom a ďalšími subjektmi. Areál v Strážach by mal dostať trávnaté ihrisko s platnými rozmermi podľa kritérií SFZ, ihriskom s umelým povrchom, tribúnou a šatňami pre FK Poprad, ŠK Zemedar a hosťujúce mužstvá v zmysle predpisov. Zámerom FK Poprad je presťahovať do budúceho areálu v Strážach kategórie U16, U17, U19 a ženské družstvo. Prenájom areálu v Strážach pod Tatrami budú schvaľovať už na najbližšom zasadnutí poslanci zastupiteľstva v Poprade.

FK-poprad-satna-kurty-ntc

FK Poprad by chcel mať administratívne priestory v tesnej blízkosti NTC. (Snímka: archív/mik)

Chcú vlastniť priestory v NTC
S Futbalovým klubom Poprad súvisí aj ďalší pripravovaný projekt. Popradská spoločnosť Via Invest, ktorej spoločníkom a konateľom je Roman Dvorčák, prezident FK Poprad, má záujem o kúpu mestských tenisových kurtov vedľa Národného tréningového centra. Zámerom spoločnosti je vybudovať na mieste súčasných tenisových kurtov športovo-administratívne zázemie Futbalového klubu Poprad a krytú tenisovú halu so štyrmi tenisovými kurtami a s hľadiskom pre 740 divákov, vrátane zázemia pre tenistov. Na mieste súčasnej prevádzkovej budovy tenisových kurtov plánuje spoločnosť postaviť budovu, ktorá by slúžila pre potreby futbalového klubu. V samostatnej budove by boli šatne, posilňovňa, kancelárske priestory pre zamestnancov a trénerov, skladové priestory, práčovňa a sušiareň.

Tenis-ATP-Challenger-Štvorhra

Spoločnosť Via Invest má záujem o tenisové kurty. (Snímka: archív/mik)

Poslanci budú rozhodovať o vypísaní súťaže na predaj areálu tenisových kurtov. Hodnota areálu bola stanovená na viac ako 1,116 mil. eur. Záujemcovia budú musieť predložiť štúdiu architektonického riešenia. O novom vlastníkovi rozhodne nielen cena, ale aj štúdia využitia areálu. Obe kritériá (cena a využitie) budú mať rovnakú váhu. (rov)