V Hozelci pripravujú Memoriál Mareka Rigdu

V týchto dňoch sme úspešne skolaudovali multifunkčné ihrisko, ktoré slúži všetkým občanom Hozelca. Pripravujeme obecné dni, ktoré sa budú konať 25. júna a najnovšie aj Memoriál Mareka Rigdu – futbalový turnaj záchranárov, hasičov, futbalistov a obcí zrealizovaný na počesť občana, ktorý tragicky zahynul pri páde záchranárskeho vrtuľníka. Memoriál zorganizujeme 23. júla. Chceme, aby sa z týchto kultúrnych akcií stala tradícia, tak ako zo stavania mája, či obecných zabíjačiek.
Obec Hozelec bola úspešná aj v získavaní dotácií. Spomínané multifunkčné ihrisko bolo postavené vďaka podpore vlády. Vo februári tohto roka bolo obci odovzdané nové hasičské auto od ministerstva vnútra. V blízkej budúcnosti budeme realizovať v rámci dotácie z Environmentálneho fondu zateplenie a výmenu strechy materskej školy v celkovom objeme 154-tisíc eur. V týchto dňoch začína Podtatranská vodárenská spoločnosť pracovať na výstavbe vysokotlakového vodovodu a zároveň bude dokončený aj projekt kanalizácie obce. Do budúcna máme pripravené viaceré projekty, medzi nimi revitalizáciu plochy pri rímskokatolíckom kostole, výstavbu detského ihriska pri materskej škole, vybudovanie pešej zóny a rekonštrukciu domu smútku. V uvedených prípadoch už čakáme len na výzvy. Na ministerstvo financií sme podali projekt na revitalizáciu kuchyne v kultúrnom dome, veríme, že bude úspešný. Tento rok nás čaká aj komasácia pozemkov, ktorá poslúži ďalšiemu rozvoju obce. Obec sa svojpomocne postarala o rekonštrukciu nových kancelárskych priestorov na obecnom úrade, podporuje miestne organizácie – DHZ Hozelec, Miestny spolok ČK, Klub dôchodcov a Obecný futbalový klub. Týmto organizá­ciám zároveň patrí aj veľká vďaka, nakoľko sa starajú o rôzne kultúrne, športové či spoločenské podu­jatia. O tom, že sa naši občania vedia zomknúť aj v zložitých životných situáciách, svedčí uskutočnená zbierka na finančne náročné rehabilitácie telesne postihnutého chlapčeka z Hozelca.

Jozef Pavligovský,
starosta obce Hozelec