Chrániť či znižovať počty medveďov? Odpovede odborníkov sú rôzne

Mesto Vysoké Tatry požiadalo o povolenie výnimky na odstrel 20 medveďov. Inštitúcie si vymieňajú názory na budúcnosť príliš „spoločenských“ medveďov.

Ilustračný záber. Snímka: Pavol Lenko.

Ilustračný záber. Snímka: Pavol Lenko.

Tatranské medvede navštevujú intravilán mesta Vysoké Tatry a podhoria. Nie je to novinka, prichádzajú však čoraz častejšie. Obce, Štátna ochrana prírody, poľovníci i ochranárske organizácie sa zhodujú, že situácia sa zhoršuje a potrebujeme ju akútne riešiť. Nájsť kompromis medzi tými, ktorí chcú medveďa chrániť a tými, ktorí sú za znižovanie jeho populácie, nie je vôbec jednoduché.

Mesto trvá na svojom
Mesto Vysoké Tatry požiadalo 17. mája ministerstvo životného prostredia o výnimku na odstrel 20 medveďov. Na základe tejto žiadosti mesto obdržalo 17. júna stanoviská Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica a Štátnej ochrany prírody SR Správa TANAP-u. „K týmto materiálom sme napísali vyjadrenie. Odporučili odstrel dvoch medveďov, my sme napísali, že trváme na 20 jedincoch medveďa hnedého,“ povedala Dana Šípková, vedúca Oddelenia územného plánovania, výstavby, životného prostredia a dopravy mesta Vysoké Tatry. Vyjadrenie poslali 21. júna, odpoveď zatiaľ nedostali. „Správa TANAP-u uvádza, že evidujú v roku 2016 v meste Vysoké Tatry výskyt 8 až 10 jedincov so synatropným, čiže pozmeneným správaním. Toto napísali do správy a v závere píšu, že odporúčajú len dvoch,“ pokračuje Dana Šípková.

Odstrel nepovažujú za riešenie
Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka sa v intraviláne mesta vyskytuje od 2 do 8 až 12 jedincov, ktoré sú do určitej miery aj potenciálnou hrozbou pre návštevníkov či miestnych obyvateľov. Hlavným problémom podľa neho však nie je početnosť medveďov, ale dlhodobé nezabezpečenie komunálnych odpadov, ku ktorým majú prístup. Maškrtné „kontajnerové“ medvede vylizujú jogurty či obaly z masiel a mlieka, obľubujú aj šupky z ananásov.
Mesto v žiadalo o odstrel medveďov v okruhu 1 000 metrov od zastavaného územia. Toto územie podľa Správy TANAP-u zahŕňa oblasť viacerých prírodných rezervácií s najvyšším stupňom ochrany prírody a predstavuje pôvodný biotop medveďa.
„Všetky nekoncepčné a emočné návrhy radikálneho zásahu do akejkoľvek tu žijúcej populácie živočíchov vnímame ako nepodložené a neodborné. Je potrebné odstraňovať príčinu a nie následok, pretože takýmto navrhovaným postupom sa problém s ,kontajnerovými‘ medveďmi nevyrieši,“ hovorí Majko.

Medveď si prišiel po zvyšky ľudských maškŕt. Snímka: fotopasca Správy TANAP-u.

Medveď si prišiel po zvyšky ľudských maškŕt. Snímka: fotopasca Správy TANAP-u.

Poľovníci vnímajú ochranárov radikálne
Riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba vidí odstrel medveďa, naopak, ako reálne riešenie zvýšenej populácie medveďa a pomoc pre občanov Vysokých Tatier a podhoria. Nie však preto, že by chceli poľovníci loviť za každú cenu. „Toto už nie je lov medveďa, ale exekúcia, aby sme znížili ich populáciu na prijateľný stav. Medveď sa vyskytol pri Leviciach, v Bratislave na D2 bol autom zrazený medveď, v Tatrách je jeho najväčší výskyt. Situácia je evidentná, len pre tých nie je evidentná, ktorí sú radikáli. A radikáli sú vo všetkom nebezpeční,“ hovorí Šuba. Za radikálov považuje niektoré ochranárske združenia, navyše tvrdí, že existujú prípady, v ktorých nejde len o ochranu prírody, ale skôr o vlastné obohatenie. Má ísť o organizovanie zájazdov na pozorovanie voľne žijúcich medveďov. Ich vysoká populácia je preto predpokladom úspechu takejto formy turizmu.

Odstrel je podľa Baláža krajným riešením
„Nerobíme žiadny biznis so sprevádzaním turistov. Snažíme sa propagovať a hovoriť o tom, že je takáto cesta. Keby sa turizmus postavil na pozorovaní divokých zvierat, pomôže to rozvoju regiónu a myslím si, že je lepšie medvede pozorovať, ako ich loviť,“ myslí si Erik Baláž z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk. Okrem toho si myslí, že odstrel problémy s medveďmi nevyrieši. Základom je podľa neho v prvom rade zabezpečiť zdroj potravy, teda odpadky, a až potom problémové jedince odloviť. Ako príklad uvádza Demänovskú dolinu, kde sa v 90-tych rokoch medvede strieľali pravidelne, pomohlo však až zabezpečenie zdroja potravy.

Pre domácich je čakanie nekonečné
A tak sa opäť dostávame k odpadom. Pavol Majko uvádza, že „v snahe predísť ohrozeniu zdravia a života obyvateľov už viac ako 10 rokov navrhuje Správa TANAP-u vhodným spôsobom zabezpečiť všetky odpady, sklady potravín a pachové vnadidlá na miestach, kde sa vyskytujú takéto medvede.“ Tento problém vníma ako otázku bezkolíznej existencie medveďa.
V minulosti už mesto Vysoké Tatry malo snahu vybudovať uzavreté staničky na odpad, projekt však nebol úspešný. Portál Regiontatry.sk uvádza, že Ministerstvo životného prostredia zverejnilo tento rok obdobnú výzvu a mesto sa opäť pokúsi uspieť a získať 74 odpadových staničiek.
Niektorí obyvatelia Tatier si žijú svoj život bez obáv. Iní radšej odprevádzajú deti na električku a dávajú si avízo, ktorým cestám sa vyhnúť, lebo tam práve videli medveďa. Obávajú sa, čo sa stane do času, kým sa pohne žiadosť na odstrel medveďov a projekt staničiek a akú budú mať tieto riešenia úspešnosť. Jana Tomalová