Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi: Požiar v Ľubici

vysoke-tatry-historia-pohladnica

* K účinkovaniu 67. pešieho pluku so sídlom v Levoči, s prevahou vojakov zo Spiša, sa veľmi pozitívne vyjadril aj samotný poľný maršál Hindenburg. V zostave spolu s 44. a 69. peším plukom si viedli vynikajúco na prístupoch ku Ľvovu počas ruských útokov a nedovolili Rusom žiadny vojenský úspech. Pri obrane Ľvova zabili viac ako 800 nepriateľských vojakov.

* Kežmarský dámsky spolok dostal od popradského pivovaru jubilejné pivo pri príležitosti narodenín cisára. Toto však následne dámy venovali v množstve 100 litrov chorým a zraneným vojakom vo vojenskom špitáli. Pani Georgína Lechnerová venovala vojnovým vdovám každej po 5 korún a taktiež podľa potrieb darovali dámy vychádzkové palice a ďalšie drobnosti.

* V rámci štúdia súčasného života v Uhorsku zavítal 25. júla do Kežmarku nemecko-americký spisovateľ a novinár Louis Viereck (pseudonym Willy Westen). Osobitne sa zaujímal o problémy Spiša a Galície.

* Aby uľahčili život rodinám, najmä sirotám, založili 27. júla kežmarskí židia spoločenstvo Chevra Kadisha (toto spoločenstvo sa staralo o dôstojné umieranie a pohrebné záležitosti). Rabín Singer jeho vznik privítal, sľúbil pomoc a stal sa aj členom výboru spoločenstva, ktorého predsedom sa stal Izidor Hartmann.

* Mestské zastupiteľstvo v Poprade na zasadnutí 24. júla konštatovalo deficit vo financovaní obecnej školy vo výške 1 140 korún. Rozprúdila sa diskusia o možnosti zriadenia gymnázia, keď menej náročná obecná škola bola v deficite. Podnikateľ Vincent Matejka okamžite prispel sumou 140 korún, následne majiteľ tehelne Štefan Strompf dal tiež príspevok. Zastupitelia hovorili aj o mestských kúpeľoch v Kvetnici.

* Spišský učiteľský spolok rokoval 24. júla. K nosným témam zasadnutia, okrem povinnej jazdy, teda prejavu o oddanosti cisárovi, Uhorsku, viere vo víťazstvo vo vojne atď., patrilo finančné ale aj personálne zabezpečovanie vyučovania v jednotlivých školách.