Voda i potraviny sú pod kontrolou hygienikov

Za kvalitu vody na kúpaliskách nie sú zodpovední len ich prevádzkovatelia.

Zamagurské folklórne slávnosti sa prvýkrát konali v areáli Kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore. Snímka: rov

Hygienici sa počas leta zameriavajú aj na kontroly počas rôznych podujatí . Snímka: rov

Významný podiel na vyhovujúcom stave vody na verejných kúpaliskách majú samotní návštevníci. „Tak, ako prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu vody, tak svoj podiel na kvalite vody majú aj kúpajúci sa návštevníci, ak nepoužívajú WC, brodítka a sprchy pred vstupom do bazénov. Dôkladné osprchovanie môže znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne. Je preto dôležité, aby návštevníci dodržiavali prevádzkový poriadok kúpaliska a brali ohľad na ostatných kúpajúcich sa tým, že dodržiavajú hygienické zásady, pretože hlavným zdrojom znečistenia sú kúpajúce sa osoby. Kúpaliská by nemali taktiež navštevovať ľudia, ktorí trpia prenosným ochorením, majú hnisajúce, resp. otvorené rany, zápaly očí či hnačkové ochorenia alebo vykazujú ich príznaky,“ povedal pre Podtatranské noviny vedúci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Roman Rams.

Hygienici kontrolujú len šesť kúpalísk v regióne
V pôsobnosti popradských hygienikov je šesť letných kúpalísk v Poprade, Gánovciach, Veľkej Lomnici, Vrbove, Levočskej Doline a Spišskom Hrhove, kde je spolu 30 bazénov a sú pod stálou kontrolou. Pred letnou sezónou všetky zariadenia vyhoveli požiadavkám, takže nebol problém s ich spustením do prevádzky. „Za posledné roky ani neevidujeme infekčné ochorenie, kde by sa potvrdila ako faktor prenosu voda na kúpanie. Ak sú aj niekde mierne prekročené medzné hodnoty ukazovateľov vo vzorkách vody na kúpanie, v rámci regiónu máme dobrú spoluprácu s prevádzkovateľmi, ktorí okamžite prijímajú opatrenia na nápravu,“ dodal Rams. Hygienici odporúčajú všetkým kúpajúcim sa, aby radšej využívali zariadenia, ktoré majú svojho prevádzkovateľa, sú kontrolované a majú možnosť dozvedieť sa informácie o kvalite vody. V regióne sa nachádzajú aj ďalšie vodné plochy, ktoré ľudia využívajú aj na kúpanie. Príkladom sú štrkoviská medzi Batizovcami a Svitom. „Tieto vodné plochy nemonitorujeme. Kúpanie je tu na vlastnú zodpovednosť,“ uviedol Rams.

Rýchle občerstvenie nie je vhodné pre deti. Ilustračná snímka: rov

Rýchle občerstvenie nie je vhodné pre deti. Ilustračná snímka: rov

Rýchle občerstvenie nie je vhodné pre deti
Leto prináša so sebou aj častejšiu konzumáciu jedál v rôznych stánkoch rýchleho občerstvenia nielen na kúpaliskách, ale aj na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. RÚVZ vydal pred sezónou približne 60 vyjadrení k ambulantnému predaju. Pred sezónou skontrolovali v regióne aj okolo 40 výrobcov zmrzliny. Zo 40 kontrol zmrzlinární boli v ôsmich prípadoch zistené závady, v jednom prípade dokonca museli prevádzku zatvoriť. Po vykonaní opatrení bola zmrzlináreň na druhý deň otvorená. Vedúca oddelenia hygieny výživy RÚVZ Poprad Mária Michalovičová upozorňuje hlavne rodičov s malými deťmi. „Je lepšie, keby rodičia kupovali deťom v týchto strediskách nie pokrmy rýchleho občerstvenia, ale radšej hotové jedlá. V stánkoch rýchleho občerstvenia sú pokrmy, ktoré nie sú pre deti až také vhodné, hlavne rôzne klobásové pokrmy, hamburgery, bagety, hranolky. Deti ich síce majú radi, ale v kombinácii so zmrzlinou, sladkým nápojom, prípadne preglgnutím vody z bazéna môže veľmi rýchlo dôjsť k tráviacim ťažkostiam. Dôležité je piť dostatok vody, minimálne jeden a pol litra, skôr minerálky alebo nesladené čaje. Nekombinovať jedlá slané, sladké a mastné, pretože to nespôsobuje pohodu v tráviacom ústrojenstve. U detí môžu prísť veľmi rýchlo hnačky, do toho slniečko, napijú sa vody z bazéna, ktorá je chlórovaná a potom tu máme epidémiu,“ uviedla M. Michalovičová.
Hygienici sú prítomní aj na väčšine podujatí, ktoré sa konajú v regióne. Naposledy boli v teréne počas festivalu EĽRO alebo na Levočskej púti. „Epidemiologická situácia v stave výskyte črevných nákaz je dobrá, primeraná tomuto letnému obdobiu. Nemali sme žiadny epidemický výskyt ochorení. Vyskytli sa sporadické rodinné ochorenia, ale to je všetko,“ dodala Mária Michalovičová. (rov)