Zo zeme vyrastajú múry šoldovského kostola

V zaniknutej dedine Šoldov v katastri obce Štrba panuje čulý stavebný ruch.

Pokračujú tu práce na výskume a záchrane zaniknutého kostola. Archeológovia v spolupráci s miestnymi robotníkmi pracujú na prezentácii nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Štrba – Šoldov.  V západnej časti tejto pamiatky je už vymurovaný asi polmetrový múrik na mieste bývalých múrov kostola. Takýmto spôsobom bude prezentovaný celý objekt zaniknutého kostola.

Prvé múriky už rastú, finálna podoba základov šoldovského kostola bude dokončená ešte v tomto roku. Snímka: rov.

Prvé múriky už rastú, finálna podoba základov šoldovského kostola bude dokončená v tomto roku. Snímka: rov.

Obnovu robia aj nezamestnaní
Výskum a prezentáciu areálu kostola a zaniknutej stredovekej dediny podporilo ministerstvo kultúry sumou 10-tisíc eur. „Šoldov je beh na dlhé trate. Okrem archeológov pracujú na tejto akcii aj nezamestnaní v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva, ktorých sme zamestnali vďaka podpore Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V týchto dňoch som oslovil jedného nášho kamenára Vlada Kokyho, ktorý vie murovať zo skál, lebo aj to treba vedieť,“ uviedol starosta obce Štrba Michal Sýkora. Základy šoldovského kostola by chceli upraviť do konečnej podoby, v akej budú prezentované na verejnosti, ešte v tomto roku. Do základov múrika chcú uložiť aj časovú schránku pre budúce generácie. Práce v Šoldove by mali v tomto roku pokračovať až do októbra.

Šoldov je aj o turizme
Do budúcnosti plánuje obec Štrba vybudovať v lokalite Šoldov oltárik, studňu a tiež rekonštrukciu jedného z obydlí, ktorých základy sa našli v tejto lokalite. Potrebná bude úprava priestorov okolo zaniknutého kostola. „Uvidíme, čo všetko sa nám podarí tento rok. Do budúcnosti by sme chceli chodníkom prepojiť Šoldov s čerpacími stanicami pri diaľnici. Potrebná bude úprava prístupovej cesty, keďže Šoldov sa nachádza vedľa starej cesty spájajúcej Štrbu s Važcom. Zároveň budeme pokračovať na plánovanej expozícii, ktorú chceme zriadiť na obecnom úrade,“ dodal Sýkora. Podľa starostu je Šoldov srdcovkou Štrbanov. „Hovorí sa, že keď chcete robiť niečo do budúcnosti, tak musíte poznať svoju minulosť. Čím viac si budete vážiť svoju vlastnú históriu, tým lepšie sa dá robiť dopredu. To je naša filozofia a o Šoldove to platí dvojnásobne,“ uviedol Sýkora.

Zaniknutú dedinu Šoldov nevníma starosta len ako dedičstvo obce Štrba, ale je to aj možnosť pre rozvoj cestovného ruchu v regióne, ktorý z turizmu žije. „Keby som mohol, tak by som podporil obnovu všetkých hradov, zámkov a iných zaujímavostí. Aj to sú atraktivity pre cestovný ruch,“ dodal Sýkora. Archeologický výskum v Šoldove sa obnovil v roku 2013 po viac ako 60 rokoch. Počas dvoch sezón sa podarilo odkryť celý pôdorys kostola s dĺžkou až 25 metrov. (rov)