Americkí študenti sa prišli inšpirovať do osád či hospicu

Študentov z Wisconsinu zaujíma práca s bezdomovcami, Rómami či postihnutými ľuďmi. Navštívili Inštitút Krista Veľkňaza, hospic, kežmarskú nemocnicu aj rómske osady.

Američania po prvýkrát na návšteve v rómskej osade v Jánovciach. Snímka: Michaela Rondošová, ACEC.

Američania po prvýkrát na návšteve v rómskej osade v Jánovciach. Snímka: Michaela Rondošová, ACEC.

Pod Tatry prišlo 28 študentov z University of Wisconsin – Green Bay. Polovica z nich sú zdravotné sestry, druhá polovica študuje „human development“, odbor veľmi blízky našej sociálnej práci. „Cieľom je odkryť otázky sociálnej spravodlivosti v práci so znevýhodnenými skupinami, naučiť sa viac o slovenskej kultúre a ekonomike a študentom, ktorí nikdy nevyšli z Wisconsinu, dať možnosť zahraničného štúdia,“ hovorí Sarah Meredith Livingston, profesorka University of Wisconsin, ktorá študijný pobyt organizačne zastrešuje už po štvrtýkrát, no do kežmarského okresu sa dostali až teraz. Od utorka 26. júla do piatku 29. júla študenti videli hospic v Ľubici, Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, kežmarskú nemocnicu či rómske osady v Lomničke, Telgárte, Jánovciach, Stráňach pod Tatrami, Vrbove a Krížovej Vsi.

„Pre sestričky je toto kurz, ako sa naučiť veľa o zdravotnej starostlivosti mimo nemocnice. Učia sa o práci sestry v rôznych zariadeniach a rómskych komunitách. Je pre nich veľmi obohacujúce vidieť, ako sa pracovníci starajú o týchto ľudí,“ hovorí profesorka ošetrovateľstva Janet Reilly, ktorá riadi na wisconsinskej univerzite výučbu pre zdravotné sestry. Okrem spôsobu zdravotnej starostlivosti si všímajú aj systém nášho zdravotníctva. „Pre mňa ako vyučujúcu je dôležité vidieť, že študenti rozumejú, ako zdravotná starostlivosť sestier funguje v krajine, kde  je zadarmo pre každého. V Spojených štátoch tento systém len začína,“ pokračuje Janet Reilly. Súčasťou študijného programu nadstavbového štúdia sestier je aj predmet zdravotnej starostlivosti o znevýhodnené skupiny ľudí.

Americkí študenti so slovenským sprievodom navštívili aj Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Snímka: Michaela Rondošová, ACEC.

Americkí študenti so slovenským sprievodom navštívili aj Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Snímka: Michaela Rondošová, ACEC.

Američania učia Rómov, Rómovia Američanov
Študenti z wisconsinskej univerzity prišli na Slovensko prostredníctvom národného projektu Zdravé komunity, ktorý sa venuje problému zdravia rómskych komunít na Slovensku. Zamestnáva takmer 250 ľudí, z toho 226 Rómov ako asistentov osvety zdravia. Rómski asistenti dohliadajú na zdravotnú starostlivosť, očkovanie detí či prevenciu proti chorobám a sú nápomocní lekárom. „Študenti v rámci pobytu učia našich asistentov. Zároveň sa našich asistentov pýtajú na prácu v osadách. Povedia o tom, ako je to u nich, môžu si to porovnať a povedať svoj názor. Je to taká výmena skúseností,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie Zdravé komunity Michal Kubo.

Chudoba nie je len u nás
Študentom sa Slovensko páči. Niekto si možno povie, čo z našich osád a inštitúcií využijú Američania doma. „Aj my máme chudobu, aj keď nemáme také osady ako vaši Rómovia. Máme podobné inštitúcie pre bezdomovcov a veľmi veľa bezdomovcov. V Spojených štátoch často diskutujeme aj na tému zdravotnej starostlivosti o väzňov,“ hovorí Janet Reilly.
Projekt Zdravé komunity spadá od roku 2012 pod ministerstvo zdravotníctva, financovaný je zo zdrojov Európskej únie. V roku 2002 ho iniciovala Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, projekt financovala 10 rokov výlučne z prostriedkov zo súkromných zdrojov. Tejto oblasti sa asociácia stále aktívne venuje. (jat)