Na stretnutí banských miest bol prvýkrát aj Poprad

V Gelnici sa uplynulý víkend uskutočnilo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska.

Banícky šachtág v Gelnici. Snímka: rov

Banícky šachtág v Gelnici. Snímka: rov

Súčasťou programu stretnutia bol v piatok večer aj šachtág – banícka oslava. Na tejto baníckej slávnosti sa prijímajú noví členovia do baníckeho stavu. V rámci nej bol do baníckeho stavu prijatý viceprimátor Igor Wzoš, ktorý zastupoval mesto Poprad. To sa v poslednom období začína zaujímať o svoju banícku minulosť, ktorá je spojená s mestskou časťou Kvetnica, kde je niekoľko starých šácht a štôlní. Kmotrom popradskému viceprimátorovi bol primátor Gelnice Dušan Tomaško. Súčasťou šachtágu bol aj preskok cez kožu, čo je stará banícka tradícia. Ešte predtým však musel viceprimátor zodpovedať na niekoľko otázok skúšajúcich. Jednou z nich bola aj otázka, či je mesto Poprad kolektívnym členom Baníckeho cechu Horného Spiša. „Mesto ešte nie je kolektívnym členom, ale primátor a viceprimátor sú členmi ako osoby. Mesto Poprad vstúpi v krátkej budúcnosti do tohto spolku,“ povedal pred prítomnými zástupcami baníckych spolkov a cechov z celého Slovenska Igor Wzoš.

Viceprimátor Popradu Igor Wzoš (vpravo) so svojím baníckym kmotrom - primátorom Gelnice Dušanom Tomaškom. Snímka: rov

Viceprimátor Popradu Igor Wzoš (vpravo) so svojím baníckym kmotrom – primátorom Gelnice Dušanom Tomaškom. Snímka: rov

Vzkriesenie baníckej minulosti
Na baníckych slávnostiach v Gelnici sa zúčastnil aj predseda vznikajúceho Baníckeho cechu Horného Spiša Slavomír Kyseľa, ktorý svoj šachtág absolvoval už dávnejšie. Ešte v apríli tohto roku skupina nadšencov založila Banícky cech Horného Spiša. V súčasnosti prebieha proces registrácie tohto občianskeho združenia. Podľa stanov chce tento banícky cech pôsobiť nielen na území Popradu, ale aj ďalších obcí a miest regiónu, v ktorých katastri bola v minulosti aktívna banská činnosť, a to najmä Svit, Vysoké Tatry, Spišská Teplica, Štrba, Lučivná, Važec, Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce, Kravany, Spišské Bystré, Hranovnica, Vernár, Spišský Štiavnik, Hôrka, Švábovce, Gánovce a Hozelec. Do budúcnosti nie je vylúčené aj zapojenie miest a obcí z oblasti Starej Ľubovne, kde sú z histórie známe banské aktivity.

Slavomír Kyseľa, iniciátor obnovy štôlne Strieborná v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

Slavomír Kyseľa, iniciátor obnovy štôlne Strieborná v Poprade-Kvetnici. Snímka: rov

S baňami má mesto plány
Podľa Slavomíra Kyseľu sa aktivity spolku v prvej fáze zameriavajú na zmapovanie banských diel v regióne. Prvou viditeľnejšou aktivitou bolo vyčistenie a sprístupnenie štôlne Strieborná mestom Poprad. Do budúcnosti by v tejto lokalite mohol vzniknúť banícky miniskanzen s náučnými chodníkmi a informačnými tabuľami, replikou gápľa a ďalšími aktivitami, ktoré by pripomínali banícku minulosť tejto časti Popradu. (rov)