Pošta Poprad 2 slúži už 110 rokov

Výročie pošty pripomenie príležitostná poštová pečiatka vo štvrtok 4. augusta.

Popradská pošta na železničnej stanici pred výstavbou novej staničnej budovy. Snímka: archív Poštového múzea

Popradská pošta na železničnej stanici pred výstavbou novej staničnej budovy. Snímka: archív Poštového múzea

Pred 110 rokmi bola daná do prevádzky pošta Poprad 2. Až do roku 1906 bola v Poprade iba jediná pošta, ktorá sa nachádzala na hlavnom popradskom námestí. V čase otvorenia pošty Poprad 2 išlo o prvú staničnú poštu na Spiši a dodnes zostala jedinou v regióne. V súlade s maďarským úradným jazykom niesla novootvorená pošta na železničnej stanici názov Poprád-Felka, čo bol aj názov stanice. Podľa publikácie Monografia československých známok, 15. diel (Poštové pečiatky na území Slovenska od roku 1752 do roku 1918) z roku 1994, bola pošta Poprád-Felka otvorená 16. augusta 1906.

Poštu otvorili pred letnou sezónou
Bádanie histórie poštových úradov v meste Poprad však prinieslo nové poznatky. Dôkazom o tom, že staničná pošta bola otvorená skôr, je pohľadnica odoslaná z Popradu 29. júla 1906. Na pohľadnici je štandardná okrúhla pečiatka staničného poštového úradu s domicilom Poprád-Felka a písmená P.U., čo je skratka maďarského výrazu „pálya udvar“ – vlaková stanica. O možnom ešte skoršom otvorení pošty na železničnej stanici v Poprade svedčí aj krátka správička v novinách Karpathen-Post z 5. júla 1906, v ktorej sa uvádza, že na popradskej železničnej stanici „bol“ otvorený nový poštový úrad, ktorý by mal prispieť k rozvoju cestovného ruchu.
Aj na základe týchto údajov môžeme predpokladať, že pošta na železničnej stanici v Poprade bola otvorená na začiatku letnej turistickej sezóny v roku 1906, pravdepodobne už 1. júla a nie až 16. augusta, ako sa to uvádza v odbornej literatúre. Upresneniu termínu by pomohlo nájdenie úradného oznámenia o otvorení pošty na popradskej stanici v poštovom vestníku z tohto obdobia.

Súčasná budova pošty Poprad 2 otvorená v roku 1992. Snímka: rov

Súčasná budova pošty Poprad 2 otvorená v roku 1992. Snímka: rov

Za vyše storočie trikrát zmenila miesto
Pošta Poprád-Felka bola najskôr umiestnená v objekte oproti železničnej stanici. Dnes už ani pôvodná budova stanice, ani pošty neexistuje. Objekt pošty sa nachádzal približne na mieste, kde je dnes parkovisko, prípadne vstupná časť novej železničnej stanice. Po roku 1918 došlo k premenovaniu pošty, v súlade s úradným jazykom na Poprad-Velká. V roku 1923 prišlo ďalšie premenovanie na pošta Poprad 2.
V mestách a obciach, kde je viac pôšt, sú pošty označované postupne číslicami, pričom platí pravidlo, že pošta s poradovým číslom 2 je vyhradená pre staničnú poštu. Z miest na Spiši je Poprad jediným mestom, ktoré má aj poštu 2. Ako príklad možno uviesť Kežmarok, kde pošta Kežmarok 1 je hlavná pošta, Pošta Kežmarok 3 sa nachádza v predajni Tesco, pričom pošta Kežmarok 2 neexistuje. Podobne je to aj v Spišskej Novej Vsi.
Pred rokom 1928 bola na železničnej stanici v Poprade postavená nová budova Poštového a telegrafného úradu Poprad 2. Nová pošta stála vľavo od budovy pôvodnej železničnej stanice. Tento objekt slúžil svojmu účelu až do polovice 70-tych rokov minulého storočia, kedy sa začala výstavba novej železničnej stanice. Jej súčasťou bola aj nová budova pošty. Počas výstavby novej budovy bola pošta dočasne premiestnená do objektu vpravo od stanice. Dnes sa tu nachádza kaviareň a herňa. V roku 1992 bola daná do prevádzky nová budova pošty Poprad 2. Jej veľkým nedostatkom je chýbajúci bezbariérový prístup, čo súvisí s nedokončeným projektom železničnej stanice. Rastislav Ovšonka