Už prvé zakopnutia priniesli nálezy

Minulý týždeň sa začal archeologický výskum na vrchu Zámčisko nad Popradom.

Archeológovia pri prieskume terénu na Zámčisku nad Popradom. Snímka: rov

Archeológovia pri prieskume terénu na Zámčisku nad Popradom. Snímka: rov

„V stredu sme mali vstupnú komisiu za účasti Pamiatkového úradu, kde sa dohodla metodika výskumu. Následne sa vytýčila sonda s rozmermi 13 krát 13 metrov, v strede s ponechanými kontrolnými blokmi. Ešte predtým sa musela plocha vyčistiť od pňov a náletovej vegetácie, no a začali sme skúmať prvý sektor a hneď pod povrchom sme našli zvyšky tehál, betónových blokov, ktoré môžu svedčiť, že kopeme na mieste starej rozhľadne, ktorá tu bola postavená,“ povedal pre Podtatranské noviny archeológ Marián Soják. Hneď prvé zakopnutia archeológov do terénu priniesli aj prvé objavy. „Máme keramiku zo 14. a 15. storočia. Železné predmety ako bránik, klince, zlomok konskej podkovy, železné kovanie, pracku z opasku, ale našla sa aj keramika zo staršej doby železnej, halštatskej, čo je 7. a 6. storočie pred Kristom a aj to 14. a 15. storočie,“ dodal Soják. Archeológovia pôjdu vo výskume až na pôvodné, tzv. sterilné podložie, na ktorom by sa mohli vyrysovať, ak tam sú, nejaké zahĺbené objekty, jamy, prípadne príbytky. „Môže to byť v hĺbke 50 centimetrov alebo v hĺbke jeden meter. To uvidíme až počas výskumu,“ povedal archeológ. Archeologický výskum by mal trvať dva týždne. Vzhľadom na náročnosť terénu Soják predpokladá, že výskum bude trvať o niečo dlhšie. Archeologický výskum na Zámčisku iniciovalo mesto Poprad, ktoré plánuje na skúmanom mieste postaviť rozhľadňu. Z historických prameňov je známe, že na tomto kopci stálo v minulosti opevnenie, o ktorom sa v prameňoch hovorí ako o Popradskom hrade. Výskumom chce mesto predísť prípadnému poškodeniu lokality počas výstavby rozhľadne. (rov)