Ždiarom znela goralská muzika (+fotogaléria)

Goralská hymna „Goraľu“, ktorú spievali nielen účinkujúci, ale aj návštevníci, ukončila program 22. ročníka Goralských folklórnych slávností v Ždiari.

Víkend patril v Ždiari tradíciám. Snímka: rov

Víkend patril v Ždiari tradíciám. Snímka: rov

Spokojnosť s podujatím vyjadril hlavný organizátor, starosta obce Ždiar, Pavol Bekeš: „Máme najviac ľudí za posledné ročníky. Predpokladáme, že v sobotu bolo takmer tritisíc ľudí a v nedeľu rovnako.“ Kým sobota bola venovaná zábave pre všetky vekové kategórie, nedeľa už patrila čisto goralskému folklóru. „Snažíme sa vždy zachovať to, že tu vystupujú goralské súbory z goralského prostredia ,“ dodal Bekeš. Práve tým sú podľa starostu tieto slávnosti jedinečné.

Družbovia na koňoch sú špecifikom Ždiaru
Slávnostný program v nedeľu otváral sprievod účinkujúcich na vozoch, čo bolo atraktívne hlavne pre turistov a návštevníkov Ždiaru. Okrem konských záprahov boli súčasťou sprievodu aj dvaja družbovia na koňoch, čo je špecifikum Ždiaru. Folklór a tradície sú podľa starostu v Ždiari stále živé. Počas veľkých cirkevných sviatkov ľudia stále chodia do kostola v krojoch. Okrem toho organizuje obec aj Ples goralov, kde je podmienka prísť v kroji. Tu sú Ždiarčania rekordérmi na Slovensku. Doterajšie maximum je 126 krojovaných párov.

Magura príde aj o rok
V obci sa zachovala aj výroba goralských krojov, nielen pre miestnych, ale aj pre okolité dediny či folklórne súbory. V samotnej obci funguje Folklórny súbor Goral a Detský folklórny súbor Ždiaranček, ktoré vystupovali na slávnostiach v spoločnom programe. Veľký potlesk zožali aj súbor Magura z Kežmarku a Frankovčan z Malej Frankovej, ktorých doprevádzala Ľudová hudba Furcoňovci z Matiašoviec. Minimálne na Maguru sa môžu tešiť návštevníci aj na budúci rok. (rov)