Historický kalendár – 35. týždeň

 

» 1. septembra zomrel učiteľ a riaditeľ školy Martin Králik (5. 1. 1914 Spišské Bystré – 1. 9. 1966 Bratislava). Od roku 1919 žil s rodičmi a súrodencami v Spišskej Sobote. Po absolvovaní gymnázia v Spišskej Novej Vsi v roku 1933 pôsobil ako učiteľ a neskôr ako správca školy v Malom Slavkove, Jarku, Vikartovciach, Šuňave a Podhorí. Tu sa aktívne zapojil do SNP. Pri trestnej akcii SS v zime 1945 bol s ďalšími dvomi občanmi Podhoria zbitý tak, že mal trvalé následky na zdraví. Od roku 1946 pôsobil ako riaditeľ školy v Matejovciach až do svojej predčasnej smrti. Pedagogické vzdelanie si doplnil absolvovaním PF UPJŠ v Prešove. Počas jeho pôsobenia v Matejovciach bola postavená nová, plne organizovaná základná škola.

» 2. septembra sa narodila knihovníčka a riaditeľka knižnice Oľga Mimránková (2. 9. 1916 Česká Třebová – 29. 3. 2008 Poprad). Po vzniku ČSR jej otec prišiel za prácou do Nových Zámkov, neskôr sa presťahovali do Bratislavy, kde zmaturovala. Po maturite študovala v Prahe a po absolvovaní vyššej školy sociálnej práce dostala umiestenku do Popradu ako sociálna pracovníčka. Po vzniku Slovenského štátu bola ako občianka českej národnosti nútená opustiť zamestnanie. V roku 1951 jej manžel zomrel a ostala sama s troma deťmi. V júli 1952 sa v Poprade zakladala okresná ľudová knižnica a Oľga Mimránková sa stala jej prvou knihovníčkou. V rokoch 1963 až 1964 absolvovala nadstavbové pomaturitné štúdium na strednej knihovníckej škole. V tom čase už popradská knižnica bola známa ďaleko za hranicami okresu, pretože svojimi literárnymi večermi jedinečným spôsobom zarezonovala v celoslovenskom kontexte. Za jej pôsobenia sa knižnica dostala do povedomia širokej slovenskej verejnosti najmä hodnotnými programami v spolupráci s divadelným súborom Napred. Organizačne participovala na príprave 50 literárnych večerov. Bola autorkou početných metodických materiálov, publikačnej činnosti v odbornej a miestnej tlači.

» Pred 105 rokmi vznikla v Kežmarku Štátna ľudová škola – dnešná Základná škola Grundschule. V Kežmarku pôsobili pôvodne ľudové školy pod správou cirkví – rímskokatolíckej, evanjelickej a židovskej. Škola vznikla k 1. septembru poštátnením rímskokatolíckej a židovskej školy pod vedením Ladislava Rónaia. Keďže nemala k dispozícii vlastnú budovu, umiestnenie našla v priestoroch Kežmarského hradu a iných domoch poskytnutých mestom. V prvom roku bolo v škole zapísaných 541 detí v desiatich triedach. V školskom roku 1913/1914 bola slávnostne otvorená nová budova školy. V roku 1921 sa nariadením Školského referátu presťahovala do budovy Štátnej meštianskej školy (dnešná Grundschule – Hradné námestie), meštianka putovala opačným smerom. Tento stav trval do 11. februára 1936, keď sa ŠĽŠ vrátila do pôvodného domova. Počas vojny prebiehalo vyučovanie takmer bez obmedzenia s výnimkou začiatku školského roka 1939/1940, keď 16. septembra bolo v škole ubytované nemecké vojsko. Čierny deň v dejinách školy prišiel 31. augusta 1944. Objekt bol štyrikrát zasiahnutý. Hneď po obnove ČSR bola škola poštátnená.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.