Matematiku nájdete aj v modrotlači

Učitelia zo siedmich európskych krajín hľadali atraktívne formy priblíženia prírodných vied študentom.

Matematika

Matematika a modrotlač, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, môžu mať mnoho spoločného. Presvedčili sa o tom aj profesori zo siedmich európskych univerzít v rámci projektu zameraného na prípravu učebných materiálov pre študentov. „Vzory modrotlače nás inšpirovali k vytvoreniu úloh pre žiakov, kde vzory modrotlače sú prezentované z hľadiska geometrických zobrazení, pretože mnohé z nich sú symetrické, súmerné, dajú sa nájsť stred alebo os súmernosti vzorov,“ uviedla slovenská koordinátorka projektu Soňa Čeretková z Katedry matematiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri riešení projektu, ktorého záverečné stretnutie sa konalo na Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, následne študenti prišli aj k zisteniam v historickom kontexte, keď si dokázali dohľadať informácie o modrotlači. Objavným zistením pre viacerých študentov bolo i to, že prakticky ešte aj po vojne bola takmer v každom slovenskom meste modrotlačiarenská dielňa. „Materiál sme doplnili aj o biológiu a botaniku a ďalší pracovný list je o princípe farbenia, o fyzikálnych a chemických zákonitostiach, ktoré sa dejú, keď sa farbí látka,“ doplnila Soňa Čeretková.

Gymnázium Poprad na Kukučínovej ulici. Ilustračná snímka: rov

Gymnázium Poprad na Kukučínovej ulici. Ilustračná snímka: rov

Učitelia hľadali matematiku aj pri príprave jedál z hmyzu
Zaujímavé bolo podľa Čeretkovej sledovať, ako sa pri príprave učebných materiálov odrazila kultúra krajín, odkiaľ pochádzali riešitelia. Príkladom boli viedenskí učitelia, ktorí riešili otázku spotreby paliva lietadiel, prípadne matematický princíp geo­grafických systémov, určovania polohy, smeru a cesty alebo cyperskí učitelia, ktorí pripravili materiál o konzumácii hmyzu, keďže v mnohých krajinách je hmyz súčasťou potravy ľudí. „S matematikou to má spoločné to, že uvažujeme o ekologickej stope. Hmyz je momentálne dostupný bez extra zásahu človeka. S tým súvisí počítanie energetickej potreby jednotlivca či zostavenia si jedálneho lístka,“ uviedla Soňa Čeretková.

Najzaujímavejšie úlohy vydali knižne
Materiály, ktoré vznikli v rámci projektu a obsahujú aj takéto príklady na riešenie, budú môcť používať učitelia pri vzdelávaní študentov. „Môžu byť inšpirovaní. Materiály obsahujú pracovné listy pre žiakov, metodické poznámky pre učiteľov a samotný text, z ktorého si učiteľ môže vybrať,“ povedala slovenská koordinátorka projektu. Výsledkom projektu je 32 učebných materiálov, ktoré budú dostupné vo všetkých jazykoch partnerských krajín aj na internete. V knižnej verzii boli z každej krajiny vybraté dva najzaujímavejšie materiály. Do projektu boli zapojení vysokoškolskí profesori a učitelia z praxe z Veľkej Británie, Rakúska, Česka, Talianska, Litvy, Cypru a zo Slovenska. (rov)