„Nezaujímavý“ hrad láme rekordy

Hrad Ľubovňa, ktorý sa pôvodne nemal obnoviť a z ideologického pohľadu nezapadal do koncepcie, dnes patrí k špičke z hľadiska návštevnosti.

Ľubovnianske múzeum si pripomenulo 60 rokov existencie. Snímka: rov

Ľubovnianske múzeum si pripomenulo 60 rokov existencie. Snímka: rov

Aj také bývajú príbehy, za ktorými stoja zapálení ľudia. K nim možno zaradiť zakladateľa a prvého riaditeľa Ľubovnianskeho múzea Andreja Čepiššáka. Prvým predmuzeálnym obdobím v Starej Ľubovni boli snahy posledného súkromného vlastníka hradu Jána Zamoyského, ktorý sa už v 40-tych rokoch minulého storočia snažil o zriadenie múzea na hrade. Vojna všetko zmenila, Zamoyskí museli hrad opustiť a ten začal chátrať. Po vojne postupne mizli obrazy a ďalšie predmety, na čo zareagoval bývalý prednosta pošty Andrej Čepiššák, ktorý začal vzácne diela zhromažďovať. Jeho niekoľkoročná snaha vyústila až do založenia Mestského múzea v Starej Ľubovni v roku 1956. O desať rokov neskôr bola sprístupnená prvá expozícia na hrade Ľubovňa v paláci Lubomirských. Prehliadka hradu v tom čase trvala 15 minút.

Hrad Ľubovňa. Snímka: rov

Hrad Ľubovňa. Snímka: rov

Hrad nespĺňal ideologické kritéria
S obnovou hradu sa pôvodne nepočítalo. „Čepiššákovi sa podarilo urobiť veľmi dôležitú vec – že dostal hrad do plánu obnovy, aj keď Ľubovniansky hrad, paradoxne, nebol medzi vytipovanými hradmi. Vraj vôbec nebol zaujímavý, absolútne sa k nemu nemalo vzťahovať národné povedomie, keďže bol 360 rokov poľským hradom. Aj preto tie pokusy o obnovu boli veľmi chabé až do 90-tych rokov, kedy sa začalo s veľkou obnovou,“ uviedol súčasný riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Celé sa to začalo hlavnou hradnou vežou a jej obnovou v rokoch 1998 až 2002. Ďalšou etapou boli roky 2008 až 2012, kedy bol sanovaný a následne aj sprístupnený renesančný palác. Za významný míľnik v histórii múzea považuje Dalibor Mikulík aj otvorenie skanzenu pod hradom v roku 1985. Momentálne tu kompletizujú drevenicu z Údola.

Najnovšia expozícia v priestoroch gotického paláca venovaná Móricovi Beňovskému. Snímka: rov

Najnovšia expozícia v priestoroch gotického paláca venovaná Móricovi Beňovskému. Snímka: rov

Darček od návštevníkov
Za najväčší darček pri príležitosti 60. výročia otvorenia múzea považuje Mikulík jeho návštevnosť v uplynulej letnej sezóne. „V mesiacoch júl a august si expozície pozrelo 90 560 návštevníkov, čo je o 18 500 viac ako v minulom roku,“ uviedol riaditeľ. Za 60 rokov existencie navštívilo Ľubovnianske múzeum vyše 2,924 mil. platiacich návštevníkov. Kým v prvých rokoch trvala prehliadka hradu len štvrťhodinu, dnes sú to dve hodiny.
V tejto sezóne pokračuje obnova ruiny gotického paláca. „Keď všetko dobre pôjde, v roku 2017 by mal byť sprístupnený verejnosti,“ dodal riaditeľ. Do budúcnosti sa pripravuje rekonštrukcia paláca Lubomirských, kde už má múzeum pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu. (rov)