Historický kalendár – 43. týždeň

» 27. októbra sa narodil lekár – gynekológ, pôrodník a univerzitný profesor Michal Šeliga (27. 10. 1881 Spišská Teplica – 28. 2. 1945 Bratislava). V roku 1910 získal titul MUDr., v roku 1923 doc., v roku 1926 získal titul mimoriadny a v roku 1931 riadny univerzitný profesor. V rokoch 1928 až 1945 bol prednostom Kliniky pôrodníctva a ženských chorôb Lekárskej fakulty UK, od roku 1926 súčasne riaditeľom Štátneho ústavu pre výchovu pôrodných asistentiek v Bratislave. Bol prvým Slovákom, ktorý sa habilitoval a stal sa profesorom Lekárskej fakulty UK. Vychoval dve generácie slovenských pôrodníkov a gynekológov. V rokoch 1939 a 1940 bol prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave. Pri príležitosti 115. výročia jeho narodenia mu bola na Obecnom úrade v Spišskej Teplici odhalená pamätná tabuľa.

» 28. októbra zomrel kňaz, biskup západného dištriktu, spisovateľ, historik a prekladateľ Rudolf Koštial (3. 4. 1913 Stará Turá – 28. 10. 1991 Bratislava). Bol kňazom v Detroite (USA – 1937), farárom vo Veľkej (1939 – 1940), Hrušove, Mysleniciach, Prahe a Skalici. Stal sa seniorom Myjavského seniorátu, biskupom Západného dištriktu (1969) a zároveň kňazom vo Zvolene. Venoval sa cirkevnej histórii i teologickým otázkam. Knižne vydal Kresťanstvo a sociálna otázka (1947). Po smrti mu vyšla kniha Slovenskí evanjelici v zahraničí (1992). Za mimoriadne podnetnú môžeme považovať jeho knižnú prácu Biblia u nás (1989), v ktorej spracoval dejiny vydávania a prekladov Biblie na Slovensku, pričom uviedol aj preklady niekoľkých zaujímavých prameňov a prehovorov. Bol členom výboru MS, predsedom Biblickej spoločnosti, členom výboru Cyrilometodskej spoločnosti.

» 31. októbra zomrel lyžiar a fotograf Luboš Brchel (7. 3. 1920 Kladno – 31. 10. 1981 Radvaň nad Dunajcom, pochovaný v Tatranskej Lomnici). Prvý novoprijatý zamestnanec, ktorého dekrét bol už vystavený na Správu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, 1949-1980 jej referent pre materiálno-technické zásobovanie, do roku 1955 jeden z najúspešnejších československých lyžiarskych pretekárov v zjazdových disciplínach, od 1955 dobrovoľný člen Tatranskej horskej služby a lyžiarsky tréner, autor zjazdoviek v oblasti Skalnatej doliny a Vrátnej. Citlivý fotograf, autor fotografických albumov Bielou stopou (1959), Tatranské plesá (1961), Veľká a Malá Studená dolina (1962) a Tatry v panorámach (1985), ilustrátor mnohých propagačných a reklamných materiálov, obrázkových kalendárov, časopiseckých článkov a autor pohľadníc.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.