Tatranský rozvod sa nekonal

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách na štvrtkovom zasadnutí rozhodlo, že mesto naďalej ostane členom Regiónu Vysoké Tatry.

V Tatrách budú aj naďalej kráčať spoločne. Ilustračná snímka: red

V Tatrách budú aj naďalej kráčať spoločne. Ilustračná snímka: red

Poslanci na zasadnutí zrušili uznesenie z 28. apríla o vystúpení mesta z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. O zotrvaní mesta v združení sa definitívne rozhodlo na poslednom stretnutí poslancov s predstaviteľmi OOCR začiatkom septembra. Poslancov presvedčilo aj to, že valné zhromaždenie združenia upravilo rozpočet na rok 2016, ktorý zohľadnil požiadavku poslancov na vrátenie finančných prostriedkov pre mesto Vysoké Tatry. „Problém bol, že naše peniaze, ktoré mesto vložilo do organizácie, nám neprichádzali späť tak, ako bolo dohodnuté. Predpokladám, že teraz si už budeme vedieť ustriehnuť to, čo nám patrí,“ uviedla poslankyňa Iveta Šestáková, ktorá sa zároveň stala novou zástupkyňou mesta Vysoké Tatry v predstavenstve OOCR namiesto primátora Jána Mokoša. Podľa nej sa až tretina prostriedkov, ktoré do organizácie vkladalo mesto, rozdeľovalo medzi ostatných členov. Práve to najviac prekážalo nespokojným poslancom z Vysokých Tatier.

Upravili hospodárenie
Od apríla, kedy poslanci schválili vystúpenie mesta z oblastnej organizácie, sa uskutočnila séria rokovaní. To najzásadnejšie sa uskutočnilo začiatkom septembra. „Riešili sme kozmetické úpravy stanov, vážnejšie sa upravovali zásady hospodárenia, to znamená, akým spôsobom sa prerozdeľuje dotácia, aké aktivity sa budú podporovať a ako sa bude o nich hlasovať,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Vysoké Tatry Andrea Žigová. Stanovy po zmenách presnejšie špecifikujú, kto môže navrhovať a rozhodovať o podporovaných aktivitách. Poslanci ešte pred samotným zrušením uznesenia o vystúpení mesta z oblastnej organizácie jej schválili prenájom kancelárskych priestorov na mestskom úrade za zníženú cenu.

Tatry musia byť lídrom
Hlasovaniu o zotrvaní mesta v Regióne Vysoké Tatry sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnil primátor Ján Mokoš. Poslancom však na začiatku zasadnutia oznámil, že sa vzdáva členstva v predstavenstve oblastnej organizácie. „Myslím si, že sme boli ak nie najúspešnejšia, tak jedna z najúspešnejších organizácií v rámci Slovenska. Nie je to vždy jednoduché dohodnúť sa, aj keď je nás tam len šesť, ale päť rokov je dosť dlhá doba. Aj keď nie všetko sa nám podarilo na sto percent, myslím si, že v zložitých podmienkach, keď bolo treba aplikovať zákon do praxe, sa nám to vcelku podarilo. Ak je názor určitej skupiny ľudí, že sa to dá viesť aj lepšie, tak ja v tomto systéme by som asi nebol prínosom. Nech to robia tí, ktorí si to myslia,“ povedal primátor o svojom rozhodnutí odstúpiť z členstva v predsedníctve oblastnej organizácie.
Ak by poslanci nakoniec nezrušili uznesenie o vystúpení Vysokých Tatier z oblastnej organizácie, primátor by to považoval za krok späť. „Bol by to veľmi neuvážený krok, napríklad aj z toho dôvodu, že mesto by dva roky nemalo žiaden príspevok od štátu na rozvoj cestovného ruchu. Nebolo by to dobré nielen pre mesto Vysoké Tatry, ale ani pre región. Takýto významný región z hľadiska cestovného ruchu by mal byť lídrom v cestovnom ruchu, ale aj v oblasti napĺňania zákona o podpore cestovného ruchu,“ dodal Ján Mokoš. (rov)