V hoteloch je kriticky málo pracovnej sily

Odborníci bijú na poplach: v našich hoteloch a reštauráciách už pomaly nemá kto variť či obsluhovať. Nedostatok pracovnej sily v odboroch ako kuchár, čašník či chyžná je vážnym problémom. Zhodli sa na tom hotelieri i personalisti na minulotýždňovej Horeca konferencii v Hornom Smokovci.

Hotely hlásia nedostatok kuchárov a čašníkov. Ilustračná snímka: rov

Hotely hlásia nedostatok kuchárov a čašníkov. Ilustračná snímka: rov

Kríza sa bude prehlbovať
„Štruktúra absolventov škôl absolútne nekorešponduje s dopytom pracovného trhu,“ uviedla na konferencii Lucia Dítětová zo spoločnosti Trexima. Podľa nej až 63 percent abolventov stredných škôl nepracuje v oblasti, ktorú vyštudovali. S vysokoškolákmi je to o čosi lepšie, stále však ani zďaleka nie ružové: mimo svojho vyštudovaného zamerania sa zamestná viac ako polovica z nich. Dítětová zároveň upozornila, že táto kríza sa bude ešte prehlbovať. Mnoho zamestnávateľov v tomto segmente totiž plánuje vytvárať nové pracovné miesta aj v blízkej budúcnosti. Znamená to teda, že dopyt po profesiách ako kuchár či čašník bude ešte vyšší. V dôsledku toho je možné, že čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí bude musieť pracovať na stredoškolských pozíciách.

Tretí svet ako jedno z riešení
Podľa Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti je potrebné brať do úvahy aj ďalší faktor: starnutie populácie. Upozornil preto na potrebu celoživotného vzdelávania. Jednou z možností, ako získať zamestnancov do týchto nedostatkových odborov, však môže byť aj pohľad za naše hranice. „Pracovné ponuky v sektore služieb u nás medziročne vzrástli o 40 percent,“ uviedol Róbert Kurčík zo spoločnosti Accelor. Z radov nezamestnaných, ktorých sa snažili pre svojich klientov získať, však podľa Kurčíka reál­ne nastúpili do práce možno tri percentá. Keďže domáci pracovný trh na tento dopyt podľa neho nepostačuje, upozornil zamestnávateľov na možnosť pracovnej sily z tzv. krajín tretieho sveta (v prevažnej miere ide o menej rozvinuté ázijské či africké krajiny, pozn. red.). Aj v tomto smere sa však treba pripraviť na prekážky: predovšetkým časové a administratívne. Vybaviť všetky potrebné záležitosti pre jedného zamestnanca často trvá aj šesť mesiacov. Podľa personalistov však práve ľudia z týchto rozvojových krajín bývajú vysoko motivovaní, nekonfliktní či spoľahliví. O svoje skúsenosti s takýmito zamestnancami sa na konferencii delili aj samotní majitelia hotelov či reštaurácií, nie u všetkých však boli pozitívne.

Škola nie je jedinou príčinou
„Aj napriek tomu, že v okolí máme tri školy, učňovky aj strednú školu zamerané na odbory kuchár – čašník, pravidelne pri hľadaní nových pracovníkov po odchode do dôchodku, zahraničia alebo na inú pracovnú pozíciu, sa stretávame s nedostatkom pracovníkov,“ potvrdzuje negatívny trend aj Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka spoločnosti Golf International. „Zarážajúce je aj to, že tento stav je aj na pracovných pozíciách chyžná alebo pomocná pracovná sila v kuchyni, ku ktorým v podstate potrebujete hlavne pracovitosť a chuť niečo nové sa naučiť,“ pokračuje Hrušková. Podľa jej slov sa im osvedčilo prijať a postupne si vyškoliť pracovníka, vytvoriť u neho pracovné návyky v súlade s ich štandardmi. „Úzko spolupracujeme so strednou školou Otta Brucknera a zamestnávame aj mladých ľudí po škole bez skúseností,“ dodáva riaditeľka. Okrem nechuti pracovať u viacerých nezamestnaných však vedenie našich hotelov a reštaurácií musí zápasiť aj s ďalšou prekážkou. „Problémom je nielen nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj veľká fluktuácia zamestnancov na určitých pozíciách,“ potvrdila výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lucia Dubielová. Ktorý z nástrojov na odstránenie týchto problémov bude úspešný, ukáže čas. Isté však je – a na tom sa zhoduje väčšina odborníkov v segmente hotelov a reštaurácií – že situáciu je nutné riešiť čím skôr. Mária Mlaková