V T. Javorine veria v rozvoj cestovného ruchu, pokračujú problémy s kúpou pozemkov

Podľa finančných možností, aké má naša malá obec, sme si tohto roku naplánovali údržbu cintorína, a to hlavne orez stromov. Snažili sme sa získať prostriedky z Nadácie Ekopolis, neboli sme ale úspešní, tak sme stromy ošetrili z vlastných prostriedkov. Tiež sme opravili a nanovo namaľovali lavičky na cintoríne aj oplotenie okolo cintorína. Ešte tejto jesene chceme zrealizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia v Podspádoch, ktoré sú súčasťou Tatranskej Javoriny, tiež z vlastných prostriedkov. Tešíme sa, že Štátne lesy TANAP-u vyhoveli našej žiadosti a vybudovali nám novú asfaltovú cestu, využijú a ocenia ju domáci aj turisti, ktorí idú do hôr. Je to totiž vstupná cesta do Javorovej doliny a na Kopské sedlo. Tiež sa teším, že svoju prevádzku obnovil hotel Montford a že pán prezident sprístupnil zámoček grófa Hohenloheho a tiež návštevníci môžu každý štvrtok vidieť kostol sv. Anny v Tatranskej Javorine. Veríme, že to všetko bude prínosom pre našu obec a rozvoj cestovného ruchu v našej obci. Žiaľ, stále márne čakáme na ukončenie zonácie Vysokých Tatier, ktoré by veľmi pomohlo rozvoju našej obce. Znížil by sa tretí stupeň ochrany prírody v zastavanej časti obce a tým by sa nám vyriešili niektoré problémy v obci, hlavne možnosť kúpy pozemkov vo vlastníctve štátu.

Ilustračná snímka: www.tjavorina.eu

Kostol v Tatranskej Javorine je zasvätený sv. Anne. V deň jej sviatku zorganizovali v obci Annabál. Ilustračná snímka: www.tjavorina.eu

Čo sa týka športových akcií, zorganizovali sme prvý ročník stolnotenisového turnaja. Pri príležitosti MDD sme organizovali zájazd pre deti s rodičmi do Košíc do zoologickej a botanickej záhrady. Na Annu, ktorej je zasvätený miestny kostol, sme zorganizovali Annabál. Teraz v októbri sme sa stretli so seniormi z Tatranskej Javoriny v zámočku grófa Hohenloheho, pripomenuli sme si bohatú históriu našej obce a uctili sme si našich jubilantov, ktorí sa tohto roku dožili okrúhlych výročí.

Alena Pitoňáková,
starostka obce Tatranská Javorina