Budú rozhodovať o miliónoch

Hlavným bodom rokovania popradských poslancov vo štvrtok bude rozpočet mesta na rok 2017.

Ilustračná snímka: archív PN

Ilustračná snímka: archív PN

Poprad by mal na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v celkovej výške 39,914 milióna eur. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 35,761 milióna eur a bežné výdavky vo výške 34,554 milióna eur. Kapitálové príjmy, čo sú hlavne predaje majetku, sú rozpočtované vo výške 100-tisíc eur a kapitálové výdavky vo výške 4,678 milióna eur. V návrhu rozpočtu sú zapracované návrhy na zvyšovanie platov zamestnancov školstva o 6 percent o 4 percentá pre zamestnancov verejnej správy.

„Kruhák“ pri Bille sa bude stavať na budúci rok
Na krytie kapitálových výdavkov plánuje mesto použiť prostriedky z rezervného fondu v celkovej výške 4,051 milióna eur. Tieto peniaze plánuje mesto použiť na takmer 40 rôznych aktivít. Podľa návrhu použitia peňazí z rezervného fondu by sa mali v roku 2017 rekonštruovať viaceré cesty a chodníky. Jednou z najväčších akcií zrejme bude prestavba klasickej križovatky pri nákupnom centre Billa na okružnú. Rekonštruovať sa má cesta i chodník na Velickej ceste v Spišskej Sobote, na Starom ihrisku. Veľkou investíciou bude aj výstavba parkoviska pri NTC, cyklochodník medzi centrom mesta a Spišskou Sobotou. Začať by sa malo aj s výstavbou tréningovej haly pri zimnom štadióne. V pláne je aj výstavba oplotenia na futbalovom štadióne v Strážach, skatepark a workout park. Z menších investičných akcií to bude aj rekonštrukcia mestských priestorov v redute, modernizácia informačného systému mesta, spolufinancovanie projektu triedeného zberu odpadu, stabilizácia svahu na Kukučínovej ulici či výstavba oplotenia pri zariadení pre seniorov. V rámci kapitálových výdavkov sú vyčlenené prostriedky aj na vyhotovenie dokumentácie pre ďalšie plánované akcie, ktoré by sa mali realizovať v ďalších rokoch. Ide aj o projekty rekonštrukcie kultúrneho domu vo Veľkej, Brokoffovho domu v Spišskej Sobote, Ulice Boženy Němcovej, mosta na Francisciho ulici, Vagonárskej ulice, chodníka na Allendeho ulici, športoviska v škole v Matejovciach a v škole na Komenského ulici či rekonštrukcia Immaculaty v Matejovciach.

Okružná križovatka by mala vyrásť na budúci rok aj pri Bille. Snímka: rov

Okružná križovatka by mala vyrásť na budúci rok aj pri Bille. Snímka: rov

Na dotáciách rozdelia vyše 1,2 milióna eur
Citlivou a hodne diskutovanou otázkou v rámci schvaľovania rozpočtu mesta na ďalší rok sú dotácie pre mestské firmy, ale aj pre športové kluby a kultúrne spolky. Na budúci rok plánuje mesto vyčleniť na dotácie celkovo 1,206 milióna eur, čo je o vyše 77-tisíc eur viac ako v tomto roku.
TV Poprad má dostať 185-tisíc eur, 180-tisíc eur by mali dostať Pohrebno-cintorínske služby, dobrovoľní hasiči v Strážach, Poprade, Spišskej Sobote a Veľkej od 1 500 do 4 200 eur, Univerzita Mateja Bela takmer 37-tisíc eur, Horský film Poprad 15-tisíc eur a 45-tisíc eur ostane ako rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry. Z dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby si najviac odkrojí HK ŠKP Poprad, a to takmer 99-tisíc eur, ŽHK Poprad vyše 18-tisíc eur, FK Poprad 35-tisíc eur, BAM Poprad 21 500 eur, HK Poprad 69-tisíc eur a ŠK Zemedar Poprad-Stráže 2 700 eur. Na dotácie na športovú činnosť mesto vyčlenilo 470-tisíc eur. O tých budú poslanci rozhodovať neskôr. Dotáciu dostane aj Slovenský Červený kríž vo výške 4 700 eur a združenie Progresfem vo výške päťtisíc eur. Rezerva na dotácie pre sociálnu oblasť predstavuje 10 300 eur.
Mesto Poprad tiež poskytuje príspevky pre svoje príspevkové organizácie. Mestská informačná kancelária má dostať 130-tisíc eur, Noviny Poprad 82-tisíc eur a Správa mestských komunikácií 1,3 milióna eur.
So schvaľovaním rozpočtu by v zastupiteľstve nemal byť problém, keďže finančná komisia odporúča poslancom schváliť návrh rozpočtu na budúci rok. V prípade vecnej náplne použitia rezervného fondu komisia odporúča len prerokovať tento návrh. (rov)