Editorial: O sporoch v regióne a dôležitom rozhodnutí

 

sacr-logo

Uplynulý týždeň médiá i verejnosť prekvapilo rozhodnutie ministra dopravy Árpáda Érseka zrušiť Slovenskú agentúru pre cestovný ruch (SACR). Táto štátna príspevková organizácia má za cieľ predovšetkým prilákať na Slovensko čo najviac zahraničných turistov. Érsek svoje rozhodnutie zdôvodňuje tým, že včlenením SACR-u pod ministerstvo dopravy sa jej chod zefektívni. Ak sa to stane, v poriadku. Po zmene systému financovania tejto agentúry volali viacerí už dlhšie, veď SACR podľa informácií ekonomického týždenníka Trend tento rok pracovala s rozpočtom viac ako štyri milióny eur. Pričom na marketingové aktivity mala ísť iba niečo viac než polovica. Nejde teda o malý balík peňazí.

Som však veľmi zvedavá, aký krok B bude nasledovať po tomto kroku A. Slovenská agentúra pre cestovný ruch má totiž v súčasnosti v regiónoch svojich zástupcov. Podľa môjho názoru by bolo nešťastným krokom, ak by sa začlenením SACR-u pod ministerstvo politika cestovného ruchu centralizovala. Teda že by sa o turizme na celom Slovensku rozhodovalo len z hlavného mesta. Dúfam, že aj po novom bude v Bratislave dostatočne počuť hlas regiónov, pretože realita je často iná, ako sa zdá od úradníckeho stola. Všetci, ktorí žijeme roztrúsení v menších mestečkách či obciach, o tom vieme svoje.

Mimochodom, v regiónoch pôsobia aj štátom podporované oblastné (a krajské) organizácie cestovného ruchu, známe OOCR-ky. Tie by sa v rámci nového systému mohli stať platnou súčasťou nového modelu. Aj keď opäť, v oblastných organizáciách cestovného ruchu je združených len niekoľko miest a obcí, zďaleka nie všetky. Ale ak by chceli byť súčasťou systému, to by sa najprv museli sústrediť viac na spoločné ciele ako na svoje vnútorné konflikty, ktorých sme boli svedkom v uplynulých mesiacoch aj v našom regióne.

Mária MLAKOVÁ