Historický kalendár – 49. týždeň

» 5. decembra uplynulo 90 rokov od založenia Športového klubu Vysoké Tatry. V byte Miloslava Slavíka v budove železničnej stanice v Starom Smokovci sa 5. decembra 1926 zišlo 22 športových nadšencov, prevažne Čechov, ale i pár Slovákov, aby založili nový športový klub. Prvým predsedom ŠKVT sa stal Dr. Ján Kubík, tajomníkom, dušou a neúnavným organizátorom Miloslav Slavík. Na začiatku sa klub zameral predovšetkým na lyžovanie, v lete to bol volejbal a tenis. Aj prvou aktivitou klubu bol v januári 1927 lyžiarsky kurz v Dolnom Smokovci. Až v závere roka 1929 vzniká v ŠKVT aj hokejový odbor (kanadský/ľadový hokej), ktorý sa najčastejšie spája so skratkou ŠKVT. Prvýkrát sa hokejisti ŠKVT predstavili na turnaji o Pohár Palace sanatória Dr. Szontágha, ktorý sa konal 29. decembra 1929 až 1. januára 1930 v Novom Smokovci. Tatranci na turnaji odohrali 30. decembra dva zápasy: s ČSK Vyšehrad Praha prehrali 0:13 a s VŠ Brno 0:8. ŠKVT bol aj organizátorom lyžiarskych FIS pretekov v roku 1935. Po roku 1945 klub neobnovil svoju činnosť.

Štrbské Pleso. Snímka: archív Múzea TANAP-u

Štrbské Pleso. Snímka: archív Múzea TANAP-u

» 7. decembra sa narodil učňovský majster, hokejista, hokejový funkcionár a správca štadióna Milan Bednár (7. 12. 1931 Poprad – 3. 6. 1994 Poprad). Ako hokejový talent sa objavil už počas školskej dochádzky v posledných ročníkoch ľudovej školy a neskôr v Baťovej škole práce vo Svite. Bol aktívne činný aj ako funkcionár, pracoval i ako správca novovybudovaného krytého zimného štadióna už v jeho začiatkoch. Pracoval v začiatkoch popradského závodu Tatranské píly a neskôr v popradskej Vagónke, okrem toho i ako majster v učňovskom stredisku.

» 8. decembra 1871, pred 145 rokmi, prišiel do Popradu prvý vlak. Plány na výstavbu železničných tratí v Uhorsku predstavili už v roku 1867. Parlament prijal zákonný článok o výstavbe železníc o rok neskôr. Koncesiu na stavbu Košicko-bohumínskej železnice získali bratia Richeoví z Belgicka a stavať sa malo od Košíc. Sliezska podnikateľská lobby presadila svoje a stavať sa začalo od Bohumína koncom roka 1867. Po dvoch rokoch bol uvedený do prevádzky prvý úsek. Košicko-bohumínska doprava mala v okolí Popradu iné smerovanie. Tým, že bola projektovaná údolím Čierneho Váhu hrozilo, že sa dokonca Popradu môže vyhnúť. Vtedy vstúpili do diania rodiace sa popradské podnikateľské štruktúry. Mužmi osobitných zásluh boli podnikateľ a starosta Popradu Dávid Husz a evanjelický kňaz Karl Wünschendorfer. Dosiahli napokon to, že železnicu projektovali cez Poprad. Slávnostne sa otvorenie v Poprade uskutočnilo 8. decembra 1871. Prvá staničná budova v Poprade niesla aj názov Felka. Postavená bola na velických pozemkoch a podmienkou prenájmu bolo, že stanica ponesie aj tento názov.

Poprad. Snímka: archív rov

Ilustračná snímka: archív

» 10. decembra uplynulo 105 rokov od otvorenia nemocnice Tatra v Spišskej Sobote. Tá bola vrcholom snaženia lekára Augustína Szásza. Na výstavbu nemocnice niekoľko rokov zbieral prostriedky. Dotácia vtedajšieho ministerstva vnútra v roku 1911 bola podnetom k odpredaju pôvodnej budovy „nemocnie“ na Kežmarskej ulici a k vybudovaniu novej nemocnice na konci východnej časti Spišskej Soboty, ktorá bola otvorená pod názvom Tatra nemocnica 10. decembra 1911. Nemocnica sa rozrastala. V roku 1922 pribudol dispenzár, v roku 1925 operačná sála, v rokoch 1927 – 1932 boli pristavené ďalšie miestnosti a rozšíril sa počet postelí na štyridsaťsedem. V roku 1937 boli odkúpené ďalšie budovy a nemocnici pribudla práčovňa, kotolňa, hospodárska budova a miestnosť pre pacientov. Kapacita sa rozšírila na sedemdesiat postelí. Pokračovateľom tejto nemocnice je súčasná popradská nemocnica. Z pôvodnej nemocnice v Sp. Sobote zostali už len dva stĺpy vstupnej brány.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.