V Ždiari investujú do detí – pripravujú ich na šport aj folklór

V uplynulých dvoch rokoch 2015 a 2016 bolo s podávaním projektov a v získavaní eurofondov ťažšie. Tie výzvy, čo boli zverejnené, boli nakoniec po voľbách zrušené a až teraz ku koncu roka sa začínajú zverejňovať nové výzvy. Naša obec aj napriek tomu pripravila projekty na riešenie pre nás najdôležitejších vecí. Keď sa budú výzvy zverejňovať, budeme naše žiadosti podávať. Ide o rekonštrukciu centrálnej čistiarne odpadových vôd a dostavanie kanalizačného zberača,  čistiarne v Bachledovej doline, projekt na rozšírenie materskej škôlky, projekt na protipovodňovú ochranu potokov, pripravený máme projekt na rekonštrukciu obecných ciest a rigolov. Tiež sme spracovali projekt na rekonštrukciu cesty I/66, ktorá prechádza našou obcou na doriešenie bezpečnosti chodcov. V súčasnej dobe riešime cyklochodníky, ktoré idú cez náš kataster v rámci cezhraničnej spolupráce s poľskou stranou a s mestom Spišská Belá. Financie, s ktorými sme počítali na spoluúčasť obce v jednotlivých projektoch, sme ušetrili, pretože výzvy boli zrušené. Preto sme v tomto roku investovali do rekonštrukcie obecnej cesty. Za posledné obdobie sme zrekonštruovali všetky obecné budovy a v nasledujúcom období budeme investovať len do rozvoja infraštruktúry. Samospráva sa okrem iných dôležitých veci v obci venuje predovšetkým deťom a vytvára im podmienky, aby každé dieťa mohlo rásť vedomostne a osobnostne. Na základnej škole sme začali so športovou prípravou detí tak, aby sme umožnili všetkým deťom naučiť sa základy športov, na ktoré máme v našej oblasti prírodné a technické podmienky. Podarilo sa nám pozháňať financie – zakúpili sme bežky na skate aj klasické lyžovanie a chceme, aby každé dieťa na telesnej výchove skúsilo bežecké lyžovanie a aby sme ich naučili aspoň základy. V obci máme lyžiarske strediská, zabezpečujeme, aby sa naše deti dostali na svahy a naučili sa základom zjazdového lyžovania. Každú zimu pripravíme klzisko, kde sa tiež môžu zoznámiť s týmto športom. Takže naše deti v zime telesnú výchovu trávia na svahoch, bežeckých lyžiach, na ľade a základný výcvik je v telocvični. Cez leto sa venujeme ľahkej atletike, futbalu a turizmu. Naším zámerom je, aby deti boli všestranné a aby si každý bez akéhokoľvek rozdielu mohol zašportovať a v neskoršom veku sa rozhodne, či chce pokračovať rekreačne alebo profesionálne.

Snímka: archív

Snímka: archív

Obec aj v kultúrnej oblasti zabezpečuje akcie počas celého roka. Medzi najväčšie akcie patria konské záprahové preteky, goralské slávnosti, Goralský ples, hasičské preteky či Jánske ohne. V kultúrnej oblasti sa venujeme deťom už v materskej škôlke, kde sa učia základom goralského tanca a spevu a potom pokračujú na základnej škole, ako súčasť detského folklórneho súboru Ždiaranček, ktorý už dvakrát za sebou vyhral v Zakopanom súťaž detských ľudových súborov.

Pavol Bekeš
starosta obce Ždiar