Gánovce budú oslavovať 700 rokov od prvej písomnej zmienky

Za minulý rok sme urobili všetko, čo sme mali naplánované, vyasfaltovali sme Veternú a Zimnú ulicu, čiastočne sa zrekonštruovala požiarna zbrojnica. To boli hlavné výdavky pre obec.

Na rok 2017 máme vyrovnaný rozpočet, príjmy máme v celkovej hodnote 481-tisíc eur, bežné výdavky máme plánované na 398-tisíc eur, ten rozdiel máme v kapitálových výdavkoch vo výške 62-tisíc eur a finančných operáciách. Pokračovať budeme v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chceme zrealizovať nový informačný systém v obci, to znamená označenie ulíc, inštitúcií. Ďalej chceme dokončiť kanalizáciu, ďalšie opravy požiarnej zbrojnice a plot na cintoríne v Gánovciach. To by boli naše hlavné plány. Ďalej by sme chceli vymeniť okná v knižnici a podobné menšie investície, ktoré zrealizujeme, keď nám vyjdú peniaze. Ďalej plánujeme tento rok vydať veľkú monografiu, keďže slávime sedemsté výročie prvej písomnej zmienky o obci Gánovce.

Podporujeme inštitúcie, občianske združenia, cirkvi a športové kluby, ktoré sú v obci a reprezentujú obec. Každý rok robíme umelecké sympóziá ku dňu obce, tento rok to bude 9. septembra. Všetkých srdečne pozývame.

Alžbeta Čekovská
starostka obce Gánovce