Proti komunitnému centru v Poprade-Matejovciach je 1 309 občanov

Proti výstavbe komunitného centra na Staničnej ulici, kde žijú neprispôsobiví obyvatelia, vyzbierali v mestskej časti Matejovce 1 309 podpisov.

Staničná ulica patrí k najproblémovejším v meste Poprad. Snímka: rov

Petíciu minulý týždeň odovzdal v podateľni Mestského úradu v Poprade jeden z členov petičného výboru a obyvateľ Matejoviec Ľuboš Stankoven. V celkovom počte podpisov sú zahrnuté podpisy nielen pod klasickou papierovou petíciou, ale aj pod elektronickou, ktorá znela: „My, dole podpísaní občania mestskej časti Poprad-Matejovce, sme proti  tomu, aby sa výstavba komunitného centra pre neprispôsobivých občanov realizovala v mestskej časti Poprad-Matejovce. Chceme zabrániť segregácii (oddeleniu) neprispôsobivých občanov z mesta a okolia do mestskej časti Matejovce a nárastu ich počtu v tejto mestskej časti.“ „Pevne veríme, že mesto bude akceptovať názory občanov. Občania vyjadrili svoj názor, a preto veríme, že mesto príde s takým riešením, ktoré bude akceptovať názor občanov, a aby sa našla iná lokalita, ako je plánovaná,“ povedal pre médiá Ľuboš Stankoven. Petícia vznikla po tom, čo mesto Poprad oznámilo zámer vybudovať komunitné centrum na Staničnej ulici v mestskej časti Matejovce. „Petícia bude vybavená v zákonnej lehote v zmysle zákona o petičnom práve,“ uvádza sa v stanovisku mesta k petícii Matejovčanov.

Centrum nevyrieši všetky problémy
Iniciátori petície navrhujú, aby mesto postavilo komunitné centrum inde, nie v Matejovciach, kde žije najväčšia komunita Rómov. K zámeru vybudovať v meste komunitné centrum sa podľa Stankovena uskutočnilo už niekoľko rokovaní s poslancami a vedením mesta, doteraz však nedospeli ku konkrétnemu riešeniu. „Pevne veríme, že bude akceptovaný názor 1 309 ľudí, aby sa našla iná lokalita, ako je Staničná ulica Komunitné centrum je dobrá myšlienka, má svoje opodstatnenie, len my nesúhlasíme s lokalitou, ktorá je momentálne na Staničnej,“ uviedol Stankoven. Hoci podľa neho takéto komunitné centrum môže pomôcť vyriešiť niektoré problémy tejto komunity v Matejovciach, nevyrieši všetky problémy, ktoré sa tu vyskytujú.

Bývať sa dá všelijako. Snímka: rov

Začať treba s bývaním, až potom s komunitným centrom
Podľa Ľuboša Stankovena je potrebné najskôr riešiť nevyhovujúce bývanie tejto skupiny ľudí a až potom sa zaoberať výstavbou komunitného centra. V prvom rade je podľa neho potrebné zabezpečiť bývanie formou svojpomocnej výstavby a to na takom mieste, kde by sa títo neprispôsobiví občania nesegregovali (neoddeľovali) len do Matejoviec. „Mne je ťažko povedať, kde by tá lokalita mala byť. My sa snažíme, aby bol akceptovaný názor ľudí. Snažíme sa, aby komunitné centrum spolu s bývaním bolo v primeranej lokalite, aby boli spokojní Rómovia, majorita aj samospráva,“ uviedol Stankoven. Nebráni sa ani presťahovaniu rómskej komunity zo Staničnej do úplne novej lokality, ale tak, aby boli spokojní všetci, ktorých sa to týka a nevznikla ďalšia petícia proti presťahovaniu tejto komunity. Novú lokalitu pre umiestnenie komunitného centra a v konečnom dôsledku celej komunity by malo podľa neho hľadať mesto. „Je to predmetom ďalších rokovaní,“ uviedol Stankoven.

Návrat do Zaľubice?
Myšlienka výstavby komunitných centier má podľa Stankovena svoje opodstatnenie: „Je to dobrý krok, ale výstavba komunitného centra na Staničnej v Matejovciach je neprijateľná.“ V sprievodnom liste k petícii aj navrhol jedno z možných riešení: „Podľa vyjadrení starých obyvateľov Matejoviec, v Matejovciach Rómovia nikdy nežili, prví cigáni sa tu prisťahovali v päťdesiatych rokoch z oblasti Záľubice pri Kežmarku a preto je tu možnosť, aby sa súčasní Rómovia mohli umiestniť do svojho pôvodného bydliska.“ (rov)