Ručne stručne – a tragicky

Udialo sa to v časoch, keď sa ešte hlboko v horách pásli stáda oviec. A tento tragický, dodajme, že v našich horách netypický, prípad sa stal v júli 1931. Bol výsledkom zlej zhody okolností…
Inžinier N. L. Giźicki z Krakova sa spolu so svojou snúbenicou a sestrou vybrali večer z Tatranskej Kotliny do Votrubovej chaty pod Kopským sedlom. Keď prechádzali okolo kežmarského salaša, napadol ich jeden zo strážnych psov. Giźicki vytiahol revolver a vystrelil na psa. Netrafil, ale na výstrel vybehol z koliby bača Závadský (z Krížovej Vsi) a strhla sa zvada. Dianie dosiahlo vrchol, keď sa bača po inžinierovi zahnal valaškou. Ten vystrelil po druhý raz, no tentokrát trafil. Rana bola bačovi osudná, no ešte padajúci k zemi zasiahol ostrím valašky Poliaka do tváre a spôsobil mu hlbokú sečnú ranu.
Na hluk vybehli z koliby honelníci a na chodníku jačali obe ženy. Keď honelníci videli, že bačovi už niet pomoci, pustili sa do nešťastného vraha, zbili ho, poviazali a nechali ležať. Zhrozené a zúfalé ženy utiekli a v noci sa dostali do Tatranskej Lomnice. Tu celý prípad ohlásili na žandárskej stanici.
Ešte v noci sa lomnickí žandári, posilnení aj hliadkou z Tatranskej Kotliny, vybrali na miesto nešťastia. Našli zviazaného inžiniera, ktorý mal pri sebe iba starú osobnú legitimáciu, no nemal pas ani priepustku. A tak na mieste odznelo ono „V mene republiky vás zatýkam…“ a nasledoval výpočet: za zločin zabitia, trestné činy neoprávneného držania zbrane a prekročenie hraníc. Inžinier bol v kežmarskej nemocnici ošetrený a následne prevezený do väzenskej nemocnice krajského súdu v Levoči.
Žandári si potom medzi sebou hovorili, akí boli predvídaví, keď týždeň pred udalosťou uskutočnili u známeho pytliaka a baču Závadského raziu, po ktorej si zo salaša odnášali hneď niekoľko pušiek a revolverov a stovky nábojov. Mohlo to byť riadne prelievanie krvi. No a ten pes, ktorý to všetko vlastne zapríčinil? Ten sa stal zámienkou pre novinárov, ktorí spustili kampaň proti „ostrým“ psom na salašoch, lebo vraj „v dnešní době není již ve Vysokých Tatrách dravé zvěře, proti níž by tito ostří psy chránili ovčí stáda“. (arg)

Tiež by vás mohlo zaujímať...