Spor s Milbachom stále nie je na konci

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách odmietli mimosúdnu dohodu s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach – PS.

Urbárnici z Milbachu sa s mestom Vysoké Tatry sporia aj o pozemky pod mestským úradom. Snímka: rov

Na minulotýždňovom zasadnutí schválili poslanci podanie určovacej žaloby, že mesto je vlastníkom sporných nehnuteľností. „Nemôžeme sa mimosúdne dohodnúť predtým, než padne právoplatný rozsudok súdu, ale naopak, musíme využiť všetky možné prostriedky, aby sme sa domáhali svojich práv,“ zdôvodnil svoj návrh na podanie určovacej žaloby poslanec Róbert Gálfy. Celý spor medzi mestom a Milbachom sa ťahá už viac ako 12 rokov. Momentálne je celá kauza na Najvyššom súde. Na mesto má spor aj ten dopad, že nemôže so spornými pozemkami nakladať. S návrhom na mimosúdnu dohodu prišiel Milbach ešte v závere minulého roku.

Zmena územného plánu ako protihodnota
Podľa Róberta Gálfyho je neprijateľná aj požiadavka urbárnikov, ktorí ako protihodnotu za mimosúdnu dohodu požadujú zmenu územného plánu mesta Vysoké Tatry. „Chcú, aby sme urobili výnimky v územnom pláne a z lesov v národnom parku urobili stavebné pozemky. My si musíme ujasniť, či sme národný park alebo chce­me, aby sa tu stavali ďalšie kolotoče, obchodné domy a ďalšia zástavba alebo sme kúpeľné mesto, národný park a oddychová zóna,“ povedal Gálfy.
Zmena územného plánu by mala zasiahnuť pozemky pod Starým Smokovcom, pod Cestou slobody. Podľa Gálfyho je ešte predčasné hovoriť, čo bude po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktoré by bolo v neprospech mesta Vysoké Tatry. „Aj keby bol katastrofický scenár, stále si myslím, že vieme viesť rokovania takým spôsobom, aby sme to uhrali tak, ako nás zaväzuje poslanecký sľub,“ dodal Gálfy.
Odlišný názor má prednosta Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Eugen Knotek, ktorý bol za mesto predkladateľom návrhu na mimosúdnu dohodu medzi mestom Vysoké Tatry a Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach – PS. „Predpokladám, že rozhodnutie súdu bude opäť hodnotené ako zmätočné, pretože momentálne sme vlastníkmi týchto pozemkov, akurát je na nich plomba. To znamená, domáhať sa určenia majetku, ktorý máme, vidím ako kontraproduktívne. Na to sú však súdy, aby kvalifikovane rozhodli. Nebránim sa však vôli a rozhodnutiu poslancov. Ja predpokladám, že táto určovacia žaloba bude zmätočná a nevyrieši nič a budeme pri merite veci tak, ako sme aj boli na začiatku,“ uviedol Knotek.

Na sporných pozemkoch stojí aj Vila Alica. Snímka: rov

Mestu hrozí aj katastrofický scenár
Celková výmera sporných pozemkov je 132 431 m2, pričom účtovná hodnota týchto pozemkov presahuje 3,35 milióna eur. Podľa materiálu, ktorý mali poslanci k dispozícii, Milbach by mohol žiadať nájomné v minimálnej výške 418-tisíc eur ročne. Ak by žiadal spätný nájom minimálne za predchádzajúce tri roky, predstavovalo by to viac ako 1,255 milióna eur. Ak by Milbach žiadal náhradu za pozemky, ktoré mesto odpredalo od roku 2003, bolo by to ďalších vyše 420-tisíc eur. Sporné pozemky sa nachádzajú v Starom Smokovci a stoja na nich aj také objekty ako mestský úrad, Vila Flóra a Alica, Verejnoprospešné služby či stredná odborná škola, ale aj cesty a chodníky. „My chceme napadnúť podstatu veci, a to by sa vyriešilo určovacou žalobou, že mesto je majiteľom týchto pozemkov a nie urbárske spoločenstvo, ktoré si osvedčilo, že sú majiteľmi týchto pozemkov,“ dodal Gálfy. Dvaja prítomní zástupcovia z Milbachu sa odmietli vyjadriť k rozhodnutiu poslancov Vysokých Tatier.
Bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti súdu, ktorý by dal za pravdu Milbachu, by urbárnici mohli požadovať od mesta celkom minimálne 1,6 milióna eur. V prípade, že mesto nebude mať finančné prostriedky a vzniknú záväzky po lehote splatnosti, ktoré presiahnu 15 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, bude musieť mesto schváliť ozdravný rozpočet, príp. krízový rozpočet, ktorý obsahuje len nevyhnutné bežné výdavky a kapitálové výdavky financované zo štátneho rozpočtu a Európskej únie. V takomto prípade by bol zastavený rozvoj mesta a boli by ohrozené základné činnosti mesta ako údržba, čistenie, opravy či taktiež čerpanie fondov. (rov)