Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 1. týždeň

* Šéflekár kežmarského dispenzára Dr. Armin Klein už 2. januára obsiahlym listom upozorňuje na hrozbu tuberkulózy, potrebu jej rýchleho diagnostikovania a následného liečenia. Problémovou skupinou sa stali najmä staršie deti.
* Tatranskí podnikatelia si tentoraz po chudobných dvoch rokoch novoročné obdobie pochvaľovali. Lôžka vyhradené vojakom boli obsadené, solídne boli zaplnené aj hotely. Odhad návštevnosti bol päť tisíc hostí, pre ktorých boli pripravené lyžiarske školy i zábavné podniky. Zaujímavým zavŕšením bola 3. januára akcia Smokoveckého klubu zimných športov, ktorou boli sánkarské preteky. V očakávaní zisku boli počas sviatkov Nového roku otvorené obchody vo všetkých osadách.
* Na poslednom zasadnutí zastupiteľov Kežmarku 29. decembra odznelo viacero priaznivých informácií. Azda najviac zaujala tá, že firma Karl Wein & Co. venovala špitálu viac ako 104- tisíc korún. Z mestských peňazí napr. poukázali menšiu sumu na fungovanie Koložvárskej univerzity.
* V Budapešti sa 5. januára zišiel na výročnom zhromaždení Spišský spolok v hlavnom meste. Správu predniesol jeho predseda Dr. Pavol Haberern. Uskutočnili sa niektoré zmeny vo vedení. Keďže základným zámerom spolku je pomáhať ľuďom na Spiši, zamerali sa tentoraz na regionálne noviny, pričom osobitne zamerali pozornosť na týždenník Szepesi lapok.
* Všetky školy v mestách a na dedinách Spiša na začiatku januára nacvičili program a uskutočnili slávnosti na počesť korunovácie nového uhorského kráľa, ktorým sa po smrti Františka Jozefa I. stal Karol I. Habsburský (ako uhorský kráľ, ale Karol IV.).
* Už štvrté dodatočné odvody pre domobranu boli vypísané na začiatok januára pre ročníky narodenia 1892 – 1898. Znamenalo to teda, že vojnový moloch siahal do stále mladších ročníkov. Veď službu v domobrane nastupovali už devätnásťroční chlapci. Odvody sa začali 8. januára v Spišskej Starej Vsi a skončili po desiatich dňoch v Spišskej Novej Vsi. (arg)