…a mohla tam byť lanovka

Kráčal som k Popradskému plesu, kdesi okolo „slnečnej“ zákruty som obchádzal rodinku. Sedemročná (tak som odhadol) slečna bola unavená, znechutená, umravčaná: „Mami, prečo tu nie je lanovka?“ – korunovala svoj zjavný vzťah k tejto turistike. Keby len vedela…
Lanovka, presnejšie pozemná lanovka, bol celkom reálny projekt z hnevu a vzdoru, ktorý pripravoval knieža Kristian Kraft von Hohenlohe – Oehringen (21. 3. 1848 – 14. 5. 1926), majiteľ javorinského panstva a množstva pozemkov najmä v okolí Vyšných Hágov, vrátane Mengusovskej doliny. Už pri stavbe trate električky k Štrbskému plesu – najmä cez jeho pozemky – sa dostal do konfliktov so spoločnosťou Phoebus, ktorá nedodržala zmluvné podmienky o poriadku na stavenisku. Ale pre knieža, ktoré videlo záujem verejnosti o oblasť Popradského plesa, to bola aj inšpirácia. Pre jedného z najbohatších ľudí v Európe nebolo problémom zadať zhotovenie projektu, ba ani obstarať potrebné povolenia z miest najvyšších. To napokon potvrdila aj udalosť z 30. augusta 1912.
V chate pri Popradskom plese sa zišla vyberaná spoločnosť, ktorej najvýznamnejším členom bol ministerský radca Uhorského ministerstva obchodu Karl Neumann. Panstvo sa neprišlo zabávať, ale urobilo administratívnu pochôdzku po trase budúcej pozemnej lanovky. Začala sa na mieste bývalej zastávky a výhybne Štôla, lanovka mala ísť súbežne s električkou, potom odbočiť (na mieste terajšej úpravne vody) do Mengusovskej doliny. Samotné knieža sa „pre naliehavé záležitosti“ obchôdzky nezúčastnilo, zastupoval ho známy popradský právnik Dr. Gejza Payer. Bol to práve on, kto prijal z úst členov komisie ubezpečenie, že projekt má plnú podporu najvyšších miest krajiny. Toto napokon aj deklarovali v telegrame Kristianovi Kraftovi von Hohenlohe.
Administratívna pochôdzka bola síce dobrým štartom, ale v nasledujúcom roku, kedy malo dôjsť k realizácii, ukázali sa v projekte niektoré technické problémy. Nie neriešiteľné, iba odložili začatie stavby. Ako sa ukázalo, zrejme navždy, lebo najprv prišla I. svetová vojna, potom už knieža stratilo záujem v novej a jemu neprajnej republike. A tak naša malá slečna zo začiatku príbehu musí kráčať po svojich a klásť si otázku: Prečo tu nie je lanovka? (arg)

Tiež by vás mohlo zaujímať...