Historický kalendár – 6. týždeň

» 8. februára sa narodila učiteľka, okresná školská inšpektorka a autorka učebníc pre základné školy Anna Králiková (8. 2. 1917 Malý Slavkov – 11. 3. 1973 Bratislava). Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Levoči pôsobila ako učiteľka na základných školách v Kravanoch, Šuňave, Podhorí a Matejovciach. Od roku 1960 až do svojej smrti pôsobila ako okresná školská inšpektorka pre základné a materské školy. Bola členkou Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, spoluautorkou a recenzentkou učebníc pre základné školy a autorkou metodiky pre materské školy. Bola nositeľkou titulu Vzorný učiteľ a pamätnej medaily J. A. Komenského. Za svoju činnosť v Československom Červenom kríži jej bol udelený odznak ČSČK 1., 2. a 3. stupňa.

» 8. februára sa narodil ekonóm a organizátor športu Karol Suchánek (8. 2. 1917 Malé Leváre – 10. 11. 1980 Poprad). Pracoval ako úradník Tatrabanky v Bratislave, od roku 1944 bol riaditeľom štátnych kúpeľov v Tatranskej Lomnici, od roku 1951 riaditeľom štátnych kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach a v roku 1957 až 1980 na Štrbskom Plese. Po príchode do Vysokých Tatier sa najprv ako aktívny športovec (roku 1952 sa stal majstrom republiky v dvojsedadlových boboch), potom ako organizátor sa zaslúžil o rozvoj zimných športov. V rokoch 1957 až 1980 sa stal predsedom organizačného výboru Tatranského pohára, podpredsedom organizačného výboru Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach 1970 vo Vysokých Tatrách.

» 10. februára zomrel zakladateľ tatranskej floristiky, klimatológie, metereológie a Starého Smokovca Tomáš Mauksch (20. 12. 1749 Kežmarok – 10. 2. 1832 Kežmarok). Študoval v Kežmarku, Šarišskom Potoku a Lipsku. V rokoch 1784 až 1786 bol farárom v Bardejove, potom vo Veľkom Slavkove, kde naplno rozvinul svoju botanickú činnosť. Botanizoval na viacerých miestach Vysokých Tatier. Začiatkom 19. storočia sa zriekol fary vo Veľkom Slavkove a vrátil sa do Kežmarku, kde sa venoval obchodovaniu s vínom. Do tlače bol pripravený Maukschov rukopis Sprievodca cez spišské Karpaty, kde opísal vyše 1 500 druhov rastlín zo severnej časti Spiša. Mauksch sa zaoberal aj meteorológiou, mineralógiou a históriou.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou