V Hozelci chcú opravovať škôlku aj likvidovať nelegálnu skládku

Z minuloročných investícií boli najvýznamnejšie vybudovanie novej kanalizácie v obci a nového vodovou v spolupráci s PVS. V rámci Envirofondu sa nám podarilo zatepliť materskú školu, čo nám prinieslo energetickú úsporu. V roku 2017 budeme pokračovať so škôlkou. Keď už máme „obal“, potrebujeme vyriešiť aj havarijný stav vo vnútornom priestore. Vo veľmi zlom stave je elektroinštalácia. Podávali sme aj projekt na odstránenie nelegálnej skládky, dúfame, že budeme úspešní a že sa nám ju konečne podarí odstrániť. Ďalšia z veľkých investícií bude rekonštrukcia a rozšírenie domu smútku. Tohto roku chceme schváliť aj dopravné značenie a informačný systém, ide najmä o značenie ulíc, tieto záležitosti budeme financovať z vlastných prostriedkov.

Výsledok brigády na slaniskách, ktorú zorganizovali obce Hozelec a Gánovce. Snímka: obec Hozelec

Čo sa týka Doliny Kožuchovského potoka, pripravujeme projekt v spolupráci s Tatranským národným parkom. Plánujeme osadiť informačné tabule o chránenom území v katastri obce Hozelec. Stretnutie so zástupcami TANAP-u máme na budúci týždeň.

V obci sa darí všetkým obecným zložkám – hasiči, ktorí pripravujú hasičský ples, aktívny je červený kríž, veľmi dobrá spolupráca je s klubom dôchodcov a aktívny je aj náš futbalový klub. Budúci rok by sme chceli pre občanov pripraviť aj ľadovú plochu. Chystáme sa osloviť majiteľov pozemkov, ktoré by sme chceli odkúpiť na kultúrno-spoločenskú a oddychovú zónu. V tomto priestore rátame v zime s ľadovou plochou a v lete s priestorom na stretávanie sa. Chceme tam vybudovať aj kultúrny stánok s tribúnou.

Jozef Pavligovský
starosta obce Hozelec