Ceny vody sa vrátili na pôvodnú úroveň

Od 1. januára platia opäť nové ceny vodného a stočného. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť sa to dozvedela začiatkom marca z nového cenového rozhodnutia, ktoré platí pre obdobie od 1. januára 2017 až do 31. decembra 2021.

Rozhodol o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, informovala o tom na svojej internetovej stránke Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť.
Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné) je po novom 1,3061 eur/m3 s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti je 0,8310 eur /m3 s DPH. Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov (stočné) predstavuje 1,3085 eur/m3 s DPH. „PVPS fakturuje jednotne všetkým zákazníkom. No ani maximálna cena stanovená ÚRSO spoločnosti neposkytuje priestor na jednoduchú reprodukciu infraštruktúry,“ uviedol obchodný riaditeľ PVPS Patrik Tkáč. Uvedené ceny sú určené v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 24. februára. „Chceme ubezpečiť všetkých zákazníkov, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť aplikuje legislatívne zmeny v prospech zákazníkov. Zároveň žiadame zákazníkov o úhradu všetkých už vystavených faktúr za vodné a stočné v termíne splatnosti. Prípadný preplatok naša spoločnosť následne vráti,“ uvádza sa ďalej na webstránke spoločnosti. V žiadnom prípade by tak ľudia nemali trhať faktúry určené ešte podľa starého cenového výmeru. „Faktúra je vždy daňový doklad, je potrebné ju uschovať a zaplatiť. V opačnom prípade ju budeme vymáhať. Naša spoločnosť vykoná koncom marca alebo začiatkom apríla prepočet podľa novej vyhlášky a cenového výmeru. Zákazníci dostanú faktúru, na ktorej bude vyčíslený rozdiel. Prípadné preplatky PVPS vráti štandardným spôsobom ako pri vyúčtovacej faktúre,“ dodal Tkáč.
Pôvodne platilo od 1. januára 2017 rozhodnutie ÚRSO z 8. decembra 2016, kde bola stanovená dvojzložková cena vody. Cena fixnej zložky bola určená podľa veľkosti vodomeru, čo doteraz nebolo a po novom už opäť neplatí. Cena pohyblivej zložky bola určená za odobratý objem vody. Podľa najnovšieho rozhodnutia ÚRSO sa cena vody opäť vrátila k jednozložkovej tarife. (rov)