Petícia je zrejme v rozpore s ústavou

Petícia proti komunitnému centru v Matejovciach nakoniec ani nie je petíciou.

Staničná ulica patrí k najproblémovejším v meste Poprad. Snímka: rov

„My, dole podpísaní občania mestskej časti Poprad-Matejovce, sme proti  tomu, aby sa výstavba komunitného centra pre neprispôsobivých občanov realizovala v mestskej časti Poprad-Matejovce. Chceme zabrániť segregácii (oddeleniu) neprispôsobivých občanov z mesta a okolia do mestskej časti Matejovce a nárastu ich počtu v tejto mestskej časti,“ znel text pôvodne petičnej akcie, pod ktorú vyzbierali organizátori 1309 podpisov. Pri kontrole mestským úradom bolo potvrdených len 962 podpisov.

Petícia môže byť v rozpore s ústavou
Pri preverovaní textu petície, vrátane sprievodného listu, však mestskí úradníci natrafili na niekoľko vecí, ktoré podľa právničky mesta Anny Gaborčíkovej znamenajú, že samospráva nemôže petíciu obyvateľov proti plánovanej výstavbe komunitného centra vybaviť v súlade s petičným právom. Právnička tiež naznačila možné porušenie Ústavy Slovenskej republiky.
„Zákon o petičnom práve hovorí o tom, že petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov, čo v tomto prípade malo takýto nádych. V samotnom texte petície sa spomína, že chcete zabrániť segregácii, oddeleniu neprispôsobivých občanov, zo sprievodného listu jasne vyplýva, že nechcete rómskej komunite dopriať niektoré práva, ktoré má,“ uviedla na zastupiteľstve mestská právnička. Petičný výbor podľa právničky nesprávne formuloval znenie petície. Výbor zastupoval na zastupiteľstve jeho predseda Ľuboš Stankoven. Podľa neho je projekt komunitného centra v Matejovciach na Staničnej ulici, ktorý pripravuje mesto Poprad, obrovským rizikom a šafárením s financiami. Stankoven si myslí, že centrum nebude fungovať a zbytočne sa vyhodia peniaze daňových poplatníkov. Primátor Jozef Švagerko priamo na zasadnutí vyzval poslancov, aby sa zúčastnili na rokovaní so zástupcami petičného výboru, ktoré sa uskutoční už vo štvrtok, na ktorom chcú hľadať riešenie problémov s rómskou komunitou v Matejovciach.

Inú lokalitu pre komunitné centrum mesto nemá
„Rozumiem tomu, čo Matejovčania hovoria, že ten neporiadok a množstvo neprispôsobivých občanov im spôsobuje skutočný životný problém,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Podľa neho mnoho občanov podpísalo petíciu pod emóciou, že mesto chce do mestskej časti nasťahovať Rómov. Takýto zámer však mesto nikdy nemalo a ani to nikto z vedenia mesta nepovedal. Aj keď mesto podľa neho hľadalo inú lokalitu na výstavbu komunitného centra, nevie ju nájsť. „Ak by tam vznikla napríklad epidémia žltačky či čohokoľvek, mali by sme tu okamžite petíciu, že sme to neriešili,“ dodal Wzoš. Staničná ulica, ale i centrum Matejoviec predstavujú v meste dve lokality, kde sú najväčšie rómske komunity v meste. V minulosti žili obyvatelia Staničnej ulice priamo v centre v objekte nazývanom „kaštieľ“. Pred približne 20 rokmi ich mesto presťahovalo do súčasnej lokality, na mieste bývalého matejovského futbalového ihriska. Ich pôvodné obydlie muselo mesto dať zbúrať. Momentálne žije väčšina komunity na Staničnej ulici v unimobunkách, ktoré im ešte pred rokmi zabezpečilo mesto. (rov)