Tento týždeň beseda s Andreou Rimovou aj rozprávky pre deti

Pomalé svetlo vĺn
Literárny večer k najnovšej zbierke Vlada Vaľka a Mariána Čižmárika. Hudobne doprevádza Vinco Jaš.
14. marec, utorok, 17.30 h
Podtatranská knižnica
Oddelenie umenia
Poprad-Spišská Sobota
Literatúra

Zničení láskou
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a ženou inšpirovaný skutočnými udalosťami.
Vstupné 3,95 eura
14. marec, utorok, 20.30 h
Cinemax
Poprad
Artmax film

1 + 1 = 3
Bláznivá komédia v podaní Slovenského komorného divadla Martin.
Vstupné 12 eur, v deň predstavenia 14 eur, rezervácie na t. č. 0908 406 147
15. marec, streda, 19.00 h
Dom kultúry, Svit
Divadlo

Deň tanca
Súťažná krajská prehliadka nefolklórneho tanca.
15. až 17. marec, streda až piatok, od 10.00 h
Dom kultúry
Svit
Tanec

Andrea Rimová
Beseda so slovenskou autorkou súčasných románov.
16. marec, štvrtok, 14.30 h
Slovenská knižnica pre nevidiacich
Levoča
Literatúra

Slováci sme od rodu
Humor a recesia tak vlastná stredoškolákom. Hra je výpoveďou o pohľade mladých na súčasný svet.
Vstupné 6 eur
19. marec, nedeľa, 18.00 h
Divadelná sála
Poprad-Spišská Sobota
Divadlo

Zimná rozprávka
Inscenáciu pre deti a rodičov zahrá Divadlo Babadlo Prešov.
19. marec, nedeľa, 10.00 h
Dom kultúry
Poprad
Divadlo pre deti

Baltazár Banán
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti.
Vstupné 3 eurá
19. marca, nedeľa, 16.00 h
Spišské divadlo
Spišská Nová Ves
Program pre deti

Mŕtvy muž
Séria krátkych filmov, kde postavy vo filme fajčia, pijú kávu a debatujú na rôzne témy.
Vstupné 4 eurá, 2 eurá pre členov FK
20. marec, pondelok, 19.00 h
Kino Tatran
Poprad
Filmový klub

Spišská meď
Na tému Spišská meď, striebro a železo na trhoch stredovekej Európy bude prednášať M. Lacko.
Vstup voľný
21. marec, utorok, 16.00 h
Multifunkčné centrum
Spišská Nová Ves
Prednáška