V Ihľanoch chystajú verejné osvetlenie a chodníky

Podali sme žiadosť na malú obecnú kompostáreň, aby sme mali kde upratať neporiadok, ktorý sa nám tvorí. Odpad organického pôvodu by sme chceli spracovávať na kompost. Posielali sme žiadosť na sociálny podnik v rámci akčného plánu pre okres Kežmarok. Náš zámer bol vyhodnotený pozitívne u splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj pri odbornej diskusii. Chceli by sme spracovávať drevo a lesné a poľné plody. Momentálne robíme predprípravu na projekt nadstavby materskej školy, tieto zámery sa posielajú kvôli tomu, aby sme sa netrápili s projektom, ak by bol zámer vyhodnotený ako nepotrebný. Ďalej budeme riešiť revitalizáciu dolnej časti obce, ide o verejné osvetlenie a chodníky. Aby sme obec nerozkopávali dvakrát, chceli sme verejné osvetlenie riešiť spolu s elektrikárskymi prácami. Oni však môžu konať až v roku 2018, nakoniec sme to teda odložili aj my a budeme sa snažiť zohnať peniaze na verejné osvetlenie z eurofondov.

Obec Ihľany. Snímka: www.ihlany.sk

Posielali sme aj žiadosť na zateplenie budovy zdravotného strediska a chceli by sme pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu. Rekonštruujeme ho na etapy, interiér sme dostali do pekného štádia, ešte ho potrebujeme opraviť zvonku. Sú tu aj neinvestičné projekty, do ktorých by sme sa chceli pustiť. Dôležitá je terénna sociálna práca s rómskou menšinou, teda v našom prípade väčšinou. Chceli by sme rozbehnúť aj komunitnú prácu. Z môjho pohľadu ju potrebujeme, aby mládež získala návyky aj v kultúrnej oblasti. Máme aj projekt svojpomocného bývania, týka sa vhodných účastníkov rómskej populácie. Stavbu si budú financovať sami, my by sme im mali pomôcť odbornými radami, tvorbou projektovej dokumentácie a stavebným dozorom. Títo občania nesmú mať dlhy a musia mať vlastný stavebný pozemok. Ide nám hlavne o to, aby sme sa začali vyhýbať nelegálnym stavbám a aby začali ľudia riešiť bývanie legálnym spôsobom. Na projekte spolupracujeme s obcou Krížová Ves. Organizovali sme prechod na bežkách. Napriek tomu, že sme to spropagovali, prišlo veľmi málo ľudí. Ale tí, ktorí boli, odišli veľmi spokojní a presviedčali ma, aby sme v tom pokračovali. Terény aj výhľady vyšli na 100 percent a aj počasie bolo dobré.

Ján Turek
starosta obce Ihľany