V Tatrách oslavujú, v Poprade opäť schvaľujú územný plán

Územný plán je opäť témou číslo jedna
Už dnes, utorok 14. marca o 9.00 h, sa v Poprade zídu poslanci mestského zastupiteľstva. Ide o neplánované zasadnutie, keďže naposledy sa poslanci zišli len pred tromi týždňami. Jediným bodom programu je schvaľovanie zmeny a doplnku územného plánu mesta Poprad. Na poslednom zasadnutí tento návrh neprešiel o jediný hlas. Na schválenie územného plánu je potrebná trojpätinová väčšina poslancov, čo je 12 z celkového počtu 19 poslancov.

Uskutoční sa zberateľská burza
Klub filatelistov v Poprade pozýva zberateľov z odborov ako je filatelia (známky), filokartia (pohľadnice), numizmatika (mince) či notafilia (bankovky) na Popradskú zberateľskú burzu. Stretnutie zberateľov sa uskutoční v sobotu 18. marca v priestoroch Strednej odbornej školy na Okružnej ulici 25 v Poprade od 7.00 do 12.00 h. Burza je tiež priestorom, kde sa môžete prísť poradiť o svojich zbierkach.

Záchranári pomáhali skialpinistom
Horská záchranná služba (HZS) dvakrát zasahovala pri zraneniach skialpinistov. V piatok 11. marca ich požiadal o pomoc český skialpinista, keďže jeho priateľka si zranila nohu. Zranenú ženu transportovali na Popradské pleso. Po stretnutí s HZS skialpinistku ošetrili a odovzdali posádke RZP. V nedeľu potreboval pomoc aj 40-ročný slovenský skialpinista, ktorý si v Zlomiskovej doline vykĺbil rameno. Záchranári sa so zraneným stretli taktiež pri Popradskom plese, ošetrili ho a odovzdali RZP.

V Tatrách sa začal týždeň osláv
Včera vo Vysokých Tatrách odštartoval týždeň osláv 70. výročia tohoto mesta. V rámci Dní mesta Vysoké Tatry si dnes (utorok) môžete vypočuť tolkšou Jozefa Banáša so skupinou Aya a v stredu sa zúčastniť viacerých akcií v knižniciach. Vo štvrtok v rámci Tatranského galavečera sa budú odovzdávať ceny mesta. Piatok bude patriť športu, deti na lyžiach budú súťažiť o Pohár primátora mesta. V sobotu sa dozvieme mená víťazov súťaže Moje mesto a v nedeľu je pripravený záverečný slávnostný koncert.

Odhalili viac ako 900 priestupkov
Kamerový monitorovací systém v Spišskej Belej odhalil v priebehu minulého roku presne 911 priestupkov. Išlo napríklad o poškodzovanie dopravných značiek, odpadkových košov či konzumáciu alkoholu na verejne prístupných miestach. Kamery taktiež asistovali pri šetrení rôznych dopravných nehôd. Verejné priestranstvá v Spišskej Belej monitoruje celkovo 29 kamier, päť otočných a 24 stacionárnych.

Začínajú maturitné skúšky
Dnes sa začínajú na stredných školách písomné maturitné skúšky. Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v aktuálnom školskom roku sa koná v dňoch 14. až 17. marca. Náhradný termín sa uskutoční 4. až 7. apríla. Obdobie ústnych maturitných skúšok je stanovené na obdobie od 22. mája do 9. júna. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je predbežne stanovený na 5. až 8. septembra.

Chystajú sa pozemkové úpravy
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor a mesto Poprad v rámci konania o pozemkových úpravách v katastrálnom území Poprad opätovne zvolávajú ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Poprad. To sa uskutoční v stredu 29. marca o 15.00 h vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade Poprad. Účastníci by mali na ustanovujúcom zhromaždení založiť združenie, schváliť jeho stanovy a zvoliť predstavenstvo.

Doplnili otvorený depozitár
Ľubovnianske múzeum rozšírilo technické vybavenie otvoreného depozitára, ktorý zriadilo ešte v roku 2015. Za takmer 12-tisíc eur nakúpili úložné skrine, regály, závesné systémy a vitrínu. Doplnené vybavenie rozšíri možnosti depozitára na prezentáciu textilnej časti zbierkového fondu múzea. Celkovo sa v depozitári nachádza 2 341 zbierkových predmetov prístupných širokej verejnosti. V depozitári sú sprístupnené ľudové odevy. Sú tu aj liturgické a meštianske odevy, uniformy, obuv a odevné súčiastky.

Chystá knihu o významných rodákoch
Obec Veľká Lomnica pripravuje pri príležitosti 760. výročia od prvej písomnej zmienky o obci publikáciu o občanoch, ktorí ovplyvnili dianie v obci a o občanoch Veľkej Lomnice, ktorí sa svojou profesiou, dielom, výkonmi či záujmami presadili doma i vo svete. Obecný úrad preto žiada obyvateľov, aby poskytli informácie a fotografie zo života takýchto osobností. Všetky poskytnuté materiály budú po spracovaní vrátené majiteľom. Ak chcete byť v knihe, treba sa ozvať najneskôr do 15. apríla.

V Hranovnici zmodernizujú čistiareň
Koncom marca sa začne v Hranovnici s modernizáciou a rekonštrukciou čistiarne odpadových vôd. Čistiareň bola vybudovaná ešte koncom 80-tych rokov v rámci Akcie „Z“ a v súčasnosti už nepostačuje. Po modernizácii sa zvýši jej kapacita. Rekonštrukcia by mala trvať päť mesiacov. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú vyše 1,374 milióna eur. Celý projekt sa rea­lizuje prostredníctvom podpory z Európskej únie.