Vietor v Tatrách opäť vyvracal stromy

Prvý marcový víkend zasiahla Tatry ďalšia kalamita. Vietor polámal a vyvrátil okolo desaťtisíc stromov.

Vietor začiatkom marca vyvrátil v Tatrách takmer desaťtisíc stromov. Snímka: rov

Víchrica zasiahla Oravice, Habovku, avšak najviac škôd napáchala v oblasti Podspády a Tatranská Javorina. „Vietor a podkôrny hmyz naše lesy za posledné roky významne trápia. Naším cieľom pri obnove oblasti zasiahnutej kalamitou bude rôznorodosť výsadby, aby bol nový vysadený les druhovo i vekovo pestrý a zabránili sme šíreniu lykožrúta,“ uviedla počas minulotýždňovej návštevy postihnutej lokality v Tatranskej Javorine ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Snímka: rov

Odstraňovanie kalamity potrvá dva mesiace
Vietor zasiahol les na ploche približne 21 hektárov. „Pri obnove budeme v prvých rokoch využívať prirodzenú obnovu územia v kombinácii s vysádzaním vetrom odolných drevín ako sú jedle, borovice, smrekovec opadavý, buk lesný či javor horský. Celkovo tu počas niekoľkých rokov vysadíme takmer 34-tisíc stromov,“ uviedol riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku Peter Líška. Najviac, približne tretinu z novovysadených stromov, budú tvoriť jedle a buky. Na zabránenie šírenia lykožrútov, a tým aj tlaku na okolité porasty, lesníci použijú viaceré ochranné opatrenia. V najviac poškodených oblastiach to budú klasické lapáky aj feromónové lapače. V lesných porastoch postihnutých vetrovou kalamitou budú lesníci čistiť aj drobné vodné toky od popadaných stromov a zvyškov po spracovaní kalamity. Popadané stromy spôsobili škody v objeme takmer desaťtisíc eur.

Kalamita zasiahla najmä Tatranskú Javorinu a Podspády. Snímka: rov

Chodník dočasne uzavreli
V súvislosti so spracovaním následkov vetrovej kalamity upozorňujú lesníci turistov na uzáveru časti turistického chodníka vedúceho od budovy ochranného obvodu v Tatranskej Javorine až k Náučnej geologickej ploche Podmuráň. Tatranská Javorina je nástupným miestom pre vysokohorské túry do Javorovej doliny a Zadných Meďodolov. „V tomto období sa na obidva turistické chodníky vzťahuje sezónna uzávera. Chodník je od horárne Podmuráň zatvorený. Pre zvýšený pohyb mechanizmov v tejto lokalite sme však vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov nútení pristúpiť k uzatvoreniu aj zvyšnej, približne dvojkilometrovej časti turistického chodníka z Tatranskej Javoriny po horáreň Podmuráň, na ktorú sa sezónna uzávera nevzťahuje,“ uviedol Maroš Petrík zo Štátnych lesov TANAP-u. Na uzáveru upozorňujú turistov aj informačné tabule. Lesníci zároveň návštevníkov tejto časti Tatier žiadajú o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po turistických chodníkoch, keďže na niektorých miestach sa môžu nachádzať vyvrátené stromy. „Všetky turistické chodníky prechádzame a následky vetrovej kalamity priebežne odstraňujeme, aby sme zabezpečili najmä prístup záchranných zložiek do dolín pre prípad vzniku úrazov v horolezeckom teréne,“ doplnil Petrík. Rastislav Ovšonka