Lučivná finišuje s monografiou obce

Cez PPA projekty máme už rok podané tri projekty, ktoré doposiaľ neboli vyhodnotené. Ide o dve miestne komunikácie, revitalizáciu centra obce a park pri hrobkách Szatmaryovcov. Posledné informácie z ministerstva sú, že do júna majú byť tieto projekty vyhodnotené. Ak nebudeme úspešní, cesty urobíme z vlastných zdrojov do konca roka. Ďalej je podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému a žiadosť na detské multifunkčné ihrisko. Ministerstvo sme žiadali aj o opravu hasičskej zbrojnice, pridelenie hasičského vozidla Iveco, je to už štvrtá žiadosť o Iveco, doposiaľ sme boli neúspešní. Rozbehnutá je už aj príprava plynofikácie hasičského a kultúrneho domu. V pláne máme náter strechy obecných budov, základnej školy a obecného úradu. Pre zlepšenie zberu separovaného odpadu chceme zakúpiť bloky na stavebný odpad a doplniť už opotrebované kontajnery. Pracujeme na projektovej dokumentácii a stavebnom povolení na prekrytie kanála pri hlavnej ceste. V tomto roku sme doplnili verejné LED osvetlenie o desať nových svietidiel na priechodoch pre chodcov na málo osvetlených uliciach. Práve sme v obci opakovane začali rozbiehať pozemkové úpravy, čo považujeme za náročný proces v obci. Cez úrad práce sme zamestnali štyroch pracovníkov, ktorí sa budú starať o kosenie, čistotu a bežnú údržbu po obci.

Našou najväčšou prioritou v obci je vydanie monografie o histórii obce. Svetlo sveta by mala uzrieť do polovice roka. Keďže nás nakopla múza obnovenia histórie obce, chceme v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov v Poprade urobiť informačnú tabuľu o povstaní a oslobodení obce pri pomníku padlých na Šibeničnom vŕšku. Z plánov športových podujatí sme už urobili karneval na ľade, lyžiarske preteky na vleku, na 29. apríla je pripravený hviezdicový výstup šiestich okolitých obcí na Kozí kameň. Ďalej plánujeme Deň detí, Podtatranskú prúdničku a hasičskú súťaž O pohár starostu. V pláne je aj turistický výlet Navštívte kultúrne pamiatky z histórie obce po katastri obce. Každoročne organizujeme aj posedenie pri príležitosti úcty k starším.

Stanislav GAVALIER
starosta obce Lučivná