Mesto Poprad chce obnoviť školy cez koncesionára

Samospráva dobieha chýbajúce investície do modernizácie škôl.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili zámer obnovy škôl cez koncesionára. Snímka: rov

Poprad pripravuje rozsiahle investície do školských objektov. Na ostatnom zasadnutí schválili poslanci zámer na obstaranie nadlimitnej koncesie na poskytovanie garantovanej energetickej služby. Koncesionár by mal zmodernizovať a zefektívniť prevádzku vybraných školských budov vo vlastníctve mesta. Projekt sa má týkať 25 objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Úspešný koncesionár by mal uskutočniť opatrenia, ktoré znížia energetickú náročnosť budov, zlepšia kvalitu vnútorného prostredia, zavedú energetický manažment a zabezpečia predĺženie životnosti budov.

Riaditelia-údržbári robili, čo mohli

Podľa viceprimátora Igora Wzoša mesto v minulosti zanedbalo starostlivosť o školské objekty. „Investičný dlh mesta na školských objektoch predstavuje okolo osem až deväť miliónov eur. Riaditelia dali za posledných desať rokov 1,5 až dva milióny eur z vlastných zdrojov na výmenu okien. Je to naozaj absurdný stav, že vlastník sa o vlastné budovy nestaral a nechal to na hlave riaditeľom škôl,“ uviedol Wzoš. Riaditelia škôl sú podľa neho stále viac údržbármi ako pedagógmi, keďže mušia riešiť väčšinou havarijné stavy objektov. „Naše školy sú naozaj v modernizačnom dlhu. Školy si svojpomocne vymieňali okná, ale toľko prostriedkov, aby sme naraz pomohli školám, mesto nemá. Školám treba pomôcť. Technický stav škôl je zlý. Negatívne na celej situácii je, že už neočakávame výzvy z eurofondov, ktoré by pomohli zmeniť túto situáciu. Aj preto mesto hľadá riešenie, aby sme školám pomohli,“ uviedla poslankyňa Alena Madzinová.

„Technický stav škôl je zlý. Negatívne na celej situácii je, že už neočakávame výzvy z eurofondov, ktoré by pomohli zmeniť túto situáciu. Aj preto mesto hľadá riešenie, aby sme školám pomohli.“

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Poprade Alena Madzinová.

Koncesiu ešte len budú schvaľovať

Schválenie zámeru na obstaranie koncesie je len začiatok celého procesu. Ak sa projekt úspešne dotiahne do konca, poslanci budú trojpätinovou väčšinou schvaľovať nielen samotnú koncesiu, ale i jednotlivé investície do objektov. Obstaranie koncesie zabezpečuje mesto prostredníctvom externého obstarávateľa, ktorým je spoločnosť Tatra Tender z Bratislavy. „Koncesionár predloží návrh, ako zlepšiť energetickú efektívnosť, aké konkrétne energetické opatrenia treba vykonať, bude povinný urobiť opatrenia, ktoré si verejný obstarávateľ objedná, a to je momentálne zateplenie fasád, striech, výmena okien, vyregulovanie sústav, prípadne výmena sietí. Koncesionár na to dá ponuku, ktorá bude pozostávať z ceny riešenia a garantovaných úspor, následne samotnej realizácie opatrení a potom už len garantuje služby energetického manažmentu,“ uviedol Marek Griga zo spoločnosti Tatra Tender. Odplata za služby na základe takejto koncesie by sa nemala prejaviť v dlhu mesta. Náklady na koncesiu treba rozdeliť na dve časti. Prvou je predpokladaná hodnota zákazky, v ktorej sú zahrnuté všetky stavebné práce a služby, ktoré bude musieť koncesionár poskytovať. Predpokladá sa, že koncesná zmluva sa uzavrie na 15 rokov. V tomto prípade ide o sumu približne deviatich miliónov. Druhú časť predstavuje príjem pre koncesionára. Časť mu bude platiť mesto priamo a časť z garantovaných úspor. Podľa viceprimátora by malo ísť približne o 160-tisíc eur ročne. Teraz mesto dáva do údržby školských objektov približne 800-tisíc eur ročne. Po vstupe koncesionára sa očakáva, že klesnú tieto platby maximálne na 500-tisíc eur, v čom už budú aj náklady na splácanie investícií do školských objektov.

(rov)