Tento rok začne mesto s výstavbou hokejbalovej haly

Najväčšou investíciou mesta v tomto roku bude výstavba cyklochodníkov.

Spišská Belá vybuduje ďalšie cyklotrasy. Snímka: archív mesta Spišská Belá

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na minulotýždňovom zasadnutí plán investičných akcií na rok 2017. Najväčšou investíciou, podľa výšky investície, bude výstavba dvoch úsekov cyklochodníkov. Prvý v dĺžke 2,1 kilometra vybuduje mesto medzi Spišskou Belou a Kežmarkom. Malo by ísť o celoasfaltový cyklochodník. Druhý úsek so štrkovým povrchom sa napojí na existujúcu trasu v Tatranskej Kotline a približne trojkilometrový úsek skončí v lokalite Kardolína. Ide o prvú etapu cyklochodníka Tatranská Kotlina – Ždiar. V oboch prípadoch ide o projekt v rámci cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce. Oba úseky budú stáť spolu približne 690-tisíc eur, informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Hokejbalisti sa môžu tešiť na krytú halu. Snímka: archív mesta Spišská Belá

Začne výstavba hokejbalovej haly

Veľkou investíciou bude aj začiatok výstavby hokejbalovej haly. Na túto akciu vyčlenilo mesto 400-tisíc eur, vrátane vládnej dotácie v objeme 300-tisíc eur. Dotáciu získalo mesto vlani vo februári počas výjazdového zasadnutia vlády v Kežmarku. Momentálne sa prepracováva projektová dokumentácia. Hokejbalová hala vyrastie na Športovej ulici, vedľa futbalového ihriska. Okrem hokejbalu bude hala slúžiť aj na organizovanie iných športových či kultúrnych podujatí. Hala bude mať rozmery 60 krát 35 metrov. V tomto roku by chcelo mesto postaviť hrubú stavbu a celý objekt aj opláštiť.
Mesto Spišská Belá sa zapojilo aj do projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu menších hokejových hál. Ak bude mesto so svojím projektom úspešné, malá hokejová hala s klziskom s rozmermi 40 krát 20 metrov vyrastie vedľa súčasného hokejbalového ihriska na Tatranskej ulici.

Základná škola M. R. Štefánika.. Snímka: www.zsstefbela.edupage.org

Mesto investuje aj do školstva

Už začiatkom roka mesto dokončilo prístavbu k prednej budove Základnej školy M. R. Štefánika. V rámci tejto prístavby pribudlo nové schodisko, vstupný objekt, vznikol bezbariérový prístup a nová zborovňa pre učiteľov. Mesto to stálo celkom 90-tisíc eur. Na tejto škole plánuje mesto v tomto roku uskutočniť aj prístavbu telocvične, a to šatne a zázemie. Náklady na túto investíciu predstavujú 100-tisíc eur. Na túto investíciu získalo mesto dotáciu vo výške 60-tisíc eur. Všetky tri objekty školy M. R. Štefánika by mali byť ešte v tomto roku zateplené. Ide o investíciu v objeme 190-tisíc eur.
Mesto Spišská Belá má naplánované aj viaceré rekonštrukcie chodníkov. Z vlastného rozpočtu bude mesto robiť rekonštrukcie chodníka na Mierovej, Medňanského, Kúpeľnej, 1. mája, Novej ulici a Ulici Osloboditeľov, vybuduje tiež časť nového chodníka na Družstevnej ulici. Na opravy chodníkov mesto vynaloží približne 150-tisíc eur. Pokračovať bude aj ďalšia etapa rekonštrukcie parku na Štefánikovej ulici.
S chodníkmi sa bude rekonštruovať aj verejné osvetlenie na viacerých uliciach. Súvisí to s plánmi energetickej a telekomunikačnej spoločnosti odstrániť vzdušné vedenia a vybudovať nové podzemné vedenia. Takouto modernizáciou prejdú ulice 1. mája, Krátka, časť Novej, Hviezdoslavovej, Kúpeľnej, Družstevnej a Novomeského. Investícia mesta do nového osvetlenia predstavuje v prvej etape okolo 35-tisíc eur.

Rastislav OVŠONKA