V Lechnici pokračujú s cyklochodníkmi Singletrails

Čo sa týka investícii v obci Lechnica, začiatkom roka sme kompletne dokončili výmenu a rozšírenie verejného osvetlenia a taktiež sme vybavili kultúrny dom novým inventárom. Z pripravovaných investícií v tomto roku plánujeme realizovať viacero aktivít, ktoré zvýšia atraktivitu obce z pohľadu turizmu, ale aj zlepšia podmienky života v obci našim občanom. Najväčším projektom začatým v tomto roku je tvorba nového územného plánu obce, v ktorom bude presne definovaný ďalší rozvoj a smerovanie obce. Pracujeme tiež na rozšírení verejného vodovodu, v súčasnosti prebiehajú projekčné práce. Okrem toho máme v pláne realizovať rekonštrukciu oplotenia cintorína, čomu predchádza a v súčasnej dobe prebieha majetko-právne vysporiadanie s vlastníkmi týchto pozemkov. Nielen pre našu obec, ale aj pre blízke obce a vlastne pre celé Zamagurie z pohľadu rozvoja turizmu bude prínosom vybudovanie II. etapy cyklochodníkov Singletrails Lechnica v dĺžke približne sedem kilometrov. Chceme tak nadviazať na úspešný rok 2016, kedy sa nám podarilo vybudovať v našej obci najdlhší – 11-kilometrový – okruh na Slovensku. Na budovanie cyklochodníkov nadväzuje aj medzinárodné cyklistické podujatie, ktoré máme naplánované na prvý septembrový víkend. V júni plánujeme zorganizovať ďalší ročník Jánskych ohňov, čo je posedenie občanov a návštevníkov v prírode pri ohni a dobrej hudbe. Kedysi bola táto aktivita nazývaná tiež „sobotky“. Okrem tohto podujatia sa u nás v lokalite Smerdžonka v areáli Kúpeľov uskutočnia Zamagurské folklórne slávnosti, Stretnutie goralov v Pieninách, Slávnosti kultúry Lemkov a množstvo ďalších väčších či menších podujatí. Okrem týchto podujatí sú samozrejmosťou aj Deň matiek, Deň obce, Mikuláš a Predvianočná kapustnica.

Jozef Musala
starosta obce Lechnica