V TANAP-e vysadia tisíce stromov

Štátne lesy Tatranského národného parku vysadia v tomto roku v celom území národného parku vyše 430-tisíc nových stromov.

Na kalamitných plochách vysadia lesníci tisíce stromčekov. Snímka: rov

Tento rok plánujú lesníci zalesniť 196 hektárov kalamitných plôch. V drevinovom zložení bude prevládať smrek a smrekovec, zastúpenie však budú mať aj jedľa a borovica, z listnatých buk, javor, jaseň, jelša a brest.
Na výsadbu nového lesa sa lesníci pripravujú už v tomto období. Z lesnej škôlky na Rakúskych lúkach vyberú zo zeme od tridsať až do päťdesiattisíc denne sadeníc, ktoré putujú do snehových jám v jednotlivých ochranných obvodoch. „Sú to v podstate prírodné chladničky, ktoré slúžia na predĺženie vegetačného pokoja sadeníc,“ informoval vedúci Strediska genofondu drevín Rakúske lúky Peter Petrášek. V snehových jamách ostanú sadenice až dovtedy, kým sa neroztopí sneh a nerozmrzne pôda aj vo vyšších polohách Tatier, teda tam, kde ich lesníci plánujú vysádzať. (red)