Zmapoval pamätníky venované vojnovým obetiam v našom regióne

Marcel Maniak vydal novú publikáciu, v ktorej zmapoval pamätníky venované udalostiam 2. svetovej vojny v regióne.

Pomník padlým sovietskym vojakom na starom popradskom cintoríne. Snímka: archív Podtatranského múzea

Vojnový historik a predseda historicko-dokumentačnej komisie Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade Marcel Maniak zmapoval všetky pamätníky, pomníky, pamätné tabule a vojnové hroby týkajúce sa 2. svetovej vojny v okresoch Poprad a Kežmarok. Všetky svoje zistenia a poznatky zverejnil v najnovšej publikácii pod názvom Nezabúdame, ktorá vyšla v týchto dňoch.
„Každý pamätník má svoj príbeh. Aj najznámejší a najstarší pamätník v Poprade – Pamätník padlým vojakom Červenej armády ho má. Vznikol ešte v júni 1945, teda hneď po skončení 2. svetovej vojny. Navrhoval ho jeden z vtedajších veliteľov jednotiek Červenej armády v meste kpt. E. F. Gurianov. Pôvodne bol situovaný
na starom cintoríne v Poprade a okolo neho boli umiestnené hroby padlých. Neskôr bol premiestnený na súčasné miesto do Parku hrdinov pri železničnej stanici. Hroby padlých boli prenesené na cintorín do Veľkej. Na ich pôvodnom mieste dnes stojí popradská nemocnica,“ uviedol Marcel Maniak.

Pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne vo Vernárii. Snímka: rov

V regióne sú desiatky pamätníkov

Smutný príbeh má podľa Maniaka pamätník padlým partizánom pri Ihľanoch. „Je umiestnený príliš ďaleko od obce v Levočských vrchoch. Nachádza sa v ťažkom horskom teréne a o jeho existencii vie veľmi málo ľudí. Napriek tomu, že patrí medzi národné kultúrne pamiatky, je málo spropagovaný,“ uviedol Maniak. Podobne je na tom aj pamätné miesto Slovenského národného povstania pri Vikartovciach a náhrobník padlým vojakom Červenej armády na cintoríne v Hôrke-Ondreji. Tie sú už dlhé roky spustnuté a pomaly upadajú do zabudnutia.
V novej knihe Marcela Maniaka Nezabúdame je obsiahnutých spolu 51 pamätníkov,
84 pamätných tabúľ, 458 náhrobníkov a 56 vojnových hrobov bez náhrobníka, ktoré
sú venované udalostiam 2. svetovej vojny pod Vysokými Tatrami. Na území okresu
Poprad sa nachádza 39 pamätníkov, 48 pamätných tabúľ a 441 náhrobníkov. V okrese Kežmarok je 12 pamätníkov, 36 pamätných tabúľ, 17 náhrobníkov a 56 vojnových hrobov bez náhrobníka. Okrem toho sú v okrese Poprad obnovené dva partizánske bunkre z obdobia SNP, nachádza sa tu šesť pamätných miest SNP, pamätný dom, sedem informačných tabúľ a stenová mozaika. Tá je jediná svojho druhu na území Slovenska a v minulosti bola jediná aj na území bývalého Československa.

Pamätník s upraveným textom v Parku hrdinov v Poprade. Snímka: rov

O väčšinu pamätníkov sa obce starajú

Prevažná väčšina pamätníkov bola postavená a odhalená v rokoch 1945 až 1979. Pamätné tabule boli odhaľované najmä v rokoch 1970 až 1975. Ostatné boli inštalované v 80-tych rokoch a ďalšie pamätníky a tabule postupne začali opäť vznikať po viac ako 20-ročnej prestávke. V súčasnej dobe už mnoho pamätníkov neexistuje. Medzi také patrí aj pamätník, ktorý sa nachádzal v centre popradskej mestskej časti Matejoviec. Pamätník bol zrušený hneď po roku 1989. Hlaveň z kanónu, ktorá tvorila jeho súčasť, skončila v zberných surovinách. Väčšina pamätníkov je napriek všetkému v dobrom technickom stave. Pamätníky na území oboch okresov sú venované viacerým udalostiam 2. svetovej vojny. Väčšina z nich je však venovaná padlým z jednotlivých obcí. Pamätníky umiestnené vo Vysokých Tatrách sú venované nielen vojnovým udalostiam, ale aj konkrétnym osobám. Ide nielen o Slovákov, ale aj o Čechov, Rusov, Ukrajincov či Bielorusov. Boli to partizáni, príslušníci finančnej stráže, vojaci a civilní obyvatelia, ktorí padli v boji alebo boli popravení v rokoch 1944 a 1945. Niekoľko pamätníkov a pamätných tabúľ sa nachádza aj v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Kniha Marcela Maniaka Nezabúdame má 224 strán. Obsahuje množstvo farebných fotografií. Ide o prvú publikáciu svojho druhu v našom regióne. Záujemcovia si ju môžu objednať priamo u autora alebo cez SZPB.

(red)

Obálka knihy Nezabúdame. Snímka: archív