Okres Kežmarok sa dostal pod hranicu 20-percentnej nezamestnanosti

Ako vyzerá situácia na trhu práce v našom regióne? Pozreli sme sa do štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za marec tohto roku.

Remeslo má zlaté dno. V súčasnosti to platí čoraz viac. Ilustračná snímka: archív

Jeden z faktov, ktorý zo zverejnených údajov vyplýva je, že okresu Kežmarok sa v marci podarilo dostať pod dvadsaťpercentnú hranicu nezamestnanosti. Stále sa však s výškou 19,81 percenta drží na štvrtom mieste spomedzi všetkých okresov Slovenska. Zaraďuje sa tak k najmenej rozvinutým okresom Slovenska. Horšie ako Kežmarok už na tom sú len Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota.
Pomerne stabilnú pozíciu v tomto smere zastáva okres Poprad. Ku koncu marca tu bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 7,56 percenta, čo taktiež predstavovalo mierny úbytok v porovnaní s predošlým mesiacom. Mesto Poprad si v rebríčku nezamestnanosti v tomto roku drží stabilné 37. miesto.
Ak sa pozrieme, čo tieto percentá znamenajú v konkrétnych číslach, zistíme, že v Prešovskom kraji bolo v spomínanom období 61 402 evidovaných nezamestnaných. Z toho kežmarský okres k tomuto číslu prispel 7 335-imi ľuďmi bez práce, popradský 5 366-imi.

Bez práce je viac mužov ako žien

Čo sa týka pohlavia, v oboch sledovaných okresoch medzi nezamestnanými prevažovali muži. Zaujímavý je aj pohľad na uchádzačov o zamestnanie z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania. V okrese Kežmarok tvorili jednoznačne najväčšiu skupinu ľudia so základným vzdelaním (3 116), nasledovaní tými so stredným odborným vzdelaním (1 464). Na opačnom konci rebríčka skončili uchádzači s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (4)  a vyšším odborným vzdelaním (5).
Pri pohľade na údaje z okresu Poprad je viditeľný rozdiel v počte uchádzačov o zamestnanie s neukončeným základným vzdelaním. Zatiaľ čo v okrese Kežmarok ich je 1 353, v okrese Poprad len 120. Ak by ste však ako zamestnávateľ chceli načrieť v Poprade a okolí na Úrad práce pre potenciálnych zamestnancov, najväčší počet ich taktiež nájdete v kategórii ľudí so základným vzdelaním (2 236).

Mladí na úrade práce

Rovnako je zaujímavý aj pohľad na vekovú štruktúru. V okrese Poprad je najviac ľudí bez práce vo veku 35 – 39 rokov. Situácia je však pomerne vyrovnaná aj pri ostatných ročníkoch, pohybuje sa na úrovni 500 – 600 ľudí. Výnimkou sú mladí ľudia do 20 rokov, pri ktorých Ústredie práce eviduje v popradskom okrese počet 281 a 60 a viacroční, ktorých je v evidencii 127. Ako to vyzerá v tomto smere v okrese Kežmarok? Situácia je takmer vyrovnaná vo vekovej skupine 30 – 34 rokov (955 nezamestnaných) a 20 – 24 rokov (954 nezamestnaných). Veľmi blízko k týmto číslam je však aj skupina 25 – 29-ročných.

Mária Mlaková