Pribudnú nové pracovné miesta

V nových výrobných a skladovacích halách v Poprade-Matejovciach by malo nájsť prácu do 200 ľudí.

Ilustračná snímka: rov

Priemyselný park Poprad-Matejovce by sa mal už v budúcom roku rozšíriť o tri nové výrobné a skladovacie haly s celkovou zastavanou plochou takmer 40-tisíc metrov štvorcových. Celý areál, o ktorý sa rozšíri priemyselný park, by mal zaberať plochu približne desať hektárov. Popradská firma Recomp pripravuje nové výrobné priestory pre súkromného investora, ktorý tu plánuje zamestnať do 200 ľudí v oblasti strojárskej výroby a logistiky. Kým nie sú dotiahnuté všetky povoľovacie konania, konateľ firmy Recomp Pavol Babiak zatiaľ nechcel konkretizovať meno budúceho investora.
Tento rok by chcela spoločnosť Recomp získať územné rozhodnutie na rozšírenie priemyselného parku, v budúcom roku by to malo byť stavebné povolenie a do konca roka 2018 by chcela nové výrobné a skladovacie haly aj postaviť. Nová lokalita priamo nadväzuje na existujúci priemyselný park. Areál bude prístupný priamo z cesty, ktorá privádza dopravu do celého areálu Priemyselného parku Poprad-Matejovce. Súčasťou celého projektu sú aj obslužné komunikácie, chodníky a parkoviská v areáli. Pre potreby novej výroby by tu malo vyrásť aj 250 parkovacích miest.
Lokalita pre výstavbu priemyselného parku je situovaná v dotyku s už existujúcimi priemyselnými plochami. Od jestvujúceho obytného súboru má byť oddelená širokým pásom izolačnej zelene. Navrhovaná stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. Tesne pred ukončením je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. V záujmovom území sa nenachádzajú známe paleontologické ani archeologické náleziská, ktoré by navrhovaná výstavba mohla ovplyvniť. Podobná situácia bola aj pri výstavbe prvej časti priemyselného parku. Pri budovaní jednej z hál sa tu však v roku 2005 našla kniežacia hrobka, ktorá dodnes čaká na svoju prezentáciu.

Rastislav Ovšonka